مجریان قانون بهبود فضای کسب و کار کوتاهی می کنند

0
۴۲۲ بازدید

گزارش «راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در ایران» در مجلس قرائت شد

گروه تولید

در جلسه علنی روزیکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی درباره «بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» قرائت شد.

در گزارش بانک جهانی قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار و نحوه اجرای آنها در ۱۸۹کشور جهان بررسی می شود، رتبه جمهوری اسلامی ایران در این گزارشها همواره نامطلوب بوده است؛ به طوری که از رتبه ۱۰۸در سال ۲۰۰۶به رتبه ۱۵۲در سال ۲۰۱۴رسیده است.

براساس گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، نتایج بررسی ها درباره کاهش رتبه ایران درگزارش بهبود کسب و کار بانک جهانی به این شرح اعلام شده است:

۱آشکارشدن اشتباهات گزارش های انجام کسب و کار بانک جهانی در مورد ایران.

۲بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار ۲۰۱۵ بانک جهانی، در نتیجه ارسال اطلاعات صحیح به مرجع مربوطه.

۳تعیین اولویت های جدید برای انجام اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران.

۴ارائه راهکارها و پیشنهادهای اصلاحی درباره مقررات و رویه های اجرایی با هدف دستیابی به جایگاه اول منطقه در سند چشم انداز.

در ادامه این گزارش به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار بر اساس علت های ارائه شده، پرداخته شده است؛ بر این اساس مهمترین پیشنهادات کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، برای بهبود رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار به این شرح است؛

۱تلاش برای انعکاس واقعیت های درون اقتصاد ایران به بانک جهانی.

۲طراحی شاخص های بومی محیط کسب و کار در ایران

۳رفع چالش ها و مشکلاتی که بر مبنای گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی است.

در پایان این گزارش و در جمع بندی بررسی های صورت گرفته، با تاکید بر لزوم ارائه اطلاعات صحیح از فضای کسب و کار به بانک جهانی خاطر نشان شده است که وضعیت و رتبه اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در گزارش های انجام کسب و کار بانک جهانی با واقعیت موجود در کشور فاصله زیادی دارد. ارسال بخشی از اطلاعات صحیح به دست آمده به بانک جهانی در تابستان ۱۳۹۳باعث اصلاح رتبه ایران از ۱۵۲به ۱۳۲در گزارش ۲۰۱۴میلادی شده است که با محاسبه تحولات ایجاد شده در بازه زمانی مربوط به گزارش ۲۰۱۵، در نهایت رتبه ایران عدد ۱۳۰در میان ۱۸۹کشور جهان در آخرین گزارش بانک جهانی اعلام شده است.

در جمع بندی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی همچنین تاکید شده است: اگر چه تلاش برای انعکاس واقعیات درون اقتصاد ایران به بانک جهانی باید ادامه یابد، اما اقداماتی برای رفع چالش ها و مشکلات واقعی محیط حقوقی و اداری کسب و کار ایران نیز باید آغاز شود؛ در این راستا مرکز پژوهش های مجلس، مجموعه ای از راهکارهای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را ارائه کرده است که انجام آنها نیاز همت و همدلی قوای سه گانه است.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی، همچنین با اشاره به تصویب برخی قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب و کار در سالهای اخیر در مجلس شورای اسلامی، تصریح می کند که مجریان این احکام قانونی در اجرای تکالیف قانونی خود کوتاهی می کنند و بسیاری از این احکام اجرایی نشده است؛ بر این اساس بهبود محیط کسب و کار نباید صرفا یک شعار انتخاباتی باشد، بلکه باید به راهبرد واقعی برای تشویق سرمایه گذاری و رشد تولید و اشتغال تبدیل شود که برای این هدف همه مراجع قانونی دارای تکلیف در این حوزه، باید به انجام وظایف قانونی خود بپردازند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14080