متوسط P/Eبازار به ۶.۶ مرتبه رسید

0
۳۱۴ بازدید

گروه بازارسرمایه : متوسط نسبت قیمت بر درامد بازار در فروردین ماه به ۶.۶۵ مرتبه رسید. درواقع با کاهش ۷ دهم مرتبه نسبت به اسفند ماه سال گذشته، بار دیگر نسبت قیمت بر درامد بازار به سطح تیرماه سال ۹۲ رسیده است .
به گزارش شرکت مشاور سرمایه گذاری  آرمان آتی، بیشترین نسبت قیمت بر درآمد بازار سال گذشته مربوط به آذرماه بود که به ۸ مرتبه رسیده بود.  
متوسط حجم معاملات روزانه در فروردین ماه ۴۳۵میلیون سهم به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین سال گذشته کاهش نشان می دهد.
در بین صنایع بورسی، کمترین نسبت قیمت بر درامد را سایر واسطه گری های مالی،شرکت های چند رشته ای، کشاورزی دامپروری با کمتر از ۵.۵ دارند . بعد از آن فراورده های نفتی با ۵.۵،مخابرات با ۵.۷،ساخت رادیو تلویزیون با ۵.۶ مرتبه داشتند.
صنعت خودرو در حال حاضر نسبت قیمت بر درامد ۱۹.۶ مرتبه دارد که نسبت به اسفندماه گذشته رشد ۱۸ درصد را نشان می دهد.
حمل و نقل و انبار داری نیز نسبت قیمت بر درامد۴۶.۷ مرتبه دارد که نسبت به اسفند گذشته رشد ۵.۴ درصد را نشان می دهد.
دباغی و چرم، ماشین الات و تجهیزات نیز دو صنعتی هستند که رشد نسبت قیمت بر درامد را تجربه کردند. اما سایر صنایع با کاهش نسبت قیمت بر درامد همراه شدند.
 در شرایط فعلی استخراج گاز، نفت و نسبت قیمت بر درامد کمتر از متوسط بازار داشته که برابر با ۶.۱ است و نسبت به اسفند کاهش ۲۵ درصدی داشته است.
انبوه سازی و مستعلات نیز نسبت قیمت بر درامد ۶.۲ دارد که نسبت به اسفند ماه افت۸ درصدی داشته است.
 بانک ها و موسسات مالی نیز نسیت پی بر ای برابر ۶.۲ دارند که نسبت به اسفند گذشته ۵.۴ درصد کاهش داشته اند اما نسبت به فروردین ماه سال گذشته تقریبا دوبرابر شده اند.
 سیمان و گچ نیز نسبت قیمت بر درامد ۶.۳ دارند که نسبت به اسفند ماه افت ۲.۴ درصدی داشته اند.
فلزات اساسی نسبت قیمت بر درامد ۶.۲ دارند که نسبت به اسفندماه گذشته کاهش ۳.۸ درصدی را متحمل شده اند.
لاستیک و پلاستیک هم نسبت قیمت بر درامد ۶.۳ دارد که اگرچه نسبت به اسفند گذشته ۲ درصد کاهش داشتند اما نسبت به فروردین ماه گذشته حدود دوبرابر رشد داشته اند.
 محصولات شیمیایی هم نسبت قیمت بر درامد ۶.۷ دارند که نسبت به اسفند ماه۱۰ درصد کاهش داشته اند و نسبت به فروردین ماه گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.
مواد و محصولات دارویی نیز نسبت قیمت بر درامد ۶.۸ دارد که نسبت به اسفندماه ۱۰ درصد افت نشان می دهد. این گروه در مقایسه با نسبت قیمت بر درامد فروردین ماه سال گذشته رشد چندانی نداشته است.
 بررسی صنایع بورسی نشان می دهد بیشترین رشد نسبت قیمت بر درامد را طی یک سال گذشته صنعت حمل و نقل با ۳۰۰ درصد رشد، خودرو با ۲۱۵ درصد، خدمات فنی مهندسی با ۱۵۳ درصد رشد،محصولات چوبی با ۱۴۵ درصد و کاشی و سرامیک با ۱۲۳ درصد رشد داشته اند.
در یک سال گذشته منتهی به پایان فروردین ماه نیز صنعت ساخت رادیو تلویزیون با ۹۸ درصد کاهش ،دباغی با ۹۴ درصد، فراورده های نفتی با ۴۳ درصد و کشاورزی، دامپروری با ۱۷.۵ درصد تنها صنایعی بودند که کاهش نسبت قیمت بر درامد را متحمل شدند.

گروه بازارسرمایه : متوسط نسبت قیمت بر درامد بازار در فروردین ماه به ۶.۶۵ مرتبه رسید. درواقع با کاهش ۷ دهم مرتبه نسبت به اسفند ماه سال گذشته، بار دیگر نسبت قیمت بر درامد بازار به سطح تیرماه سال ۹۲ رسیده است .
به گزارش شرکت مشاور سرمایه گذاری  آرمان آتی، بیشترین نسبت قیمت بر درآمد بازار سال گذشته مربوط به آذرماه بود که به ۸ مرتبه رسیده بود.  
متوسط حجم معاملات روزانه در فروردین ماه ۴۳۵میلیون سهم به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین سال گذشته کاهش نشان می دهد.
در بین صنایع بورسی، کمترین نسبت قیمت بر درامد را سایر واسطه گری های مالی،شرکت های چند رشته ای، کشاورزی دامپروری با کمتر از ۵.۵ دارند . بعد از آن فراورده های نفتی با ۵.۵،مخابرات با ۵.۷،ساخت رادیو تلویزیون با ۵.۶ مرتبه داشتند.
صنعت خودرو در حال حاضر نسبت قیمت بر درامد ۱۹.۶ مرتبه دارد که نسبت به اسفندماه گذشته رشد ۱۸ درصد را نشان می دهد.
حمل و نقل و انبار داری نیز نسبت قیمت بر درامد۴۶.۷ مرتبه دارد که نسبت به اسفند گذشته رشد ۵.۴ درصد را نشان می دهد.
دباغی و چرم، ماشین الات و تجهیزات نیز دو صنعتی هستند که رشد نسبت قیمت بر درامد را تجربه کردند. اما سایر صنایع با کاهش نسبت قیمت بر درامد همراه شدند.
 در شرایط فعلی استخراج گاز، نفت و نسبت قیمت بر درامد کمتر از متوسط بازار داشته که برابر با ۶.۱ است و نسبت به اسفند کاهش ۲۵ درصدی داشته است.
انبوه سازی و مستعلات نیز نسبت قیمت بر درامد ۶.۲ دارد که نسبت به اسفند ماه افت۸ درصدی داشته است.
 بانک ها و موسسات مالی نیز نسیت پی بر ای برابر ۶.۲ دارند که نسبت به اسفند گذشته ۵.۴ درصد کاهش داشته اند اما نسبت به فروردین ماه سال گذشته تقریبا دوبرابر شده اند.
 سیمان و گچ نیز نسبت قیمت بر درامد ۶.۳ دارند که نسبت به اسفند ماه افت ۲.۴ درصدی داشته اند.
فلزات اساسی نسبت قیمت بر درامد ۶.۲ دارند که نسبت به اسفندماه گذشته کاهش ۳.۸ درصدی را متحمل شده اند.
لاستیک و پلاستیک هم نسبت قیمت بر درامد ۶.۳ دارد که اگرچه نسبت به اسفند گذشته ۲ درصد کاهش داشتند اما نسبت به فروردین ماه گذشته حدود دوبرابر رشد داشته اند.
 محصولات شیمیایی هم نسبت قیمت بر درامد ۶.۷ دارند که نسبت به اسفند ماه۱۰ درصد کاهش داشته اند و نسبت به فروردین ماه گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.
مواد و محصولات دارویی نیز نسبت قیمت بر درامد ۶.۸ دارد که نسبت به اسفندماه ۱۰ درصد افت نشان می دهد. این گروه در مقایسه با نسبت قیمت بر درامد فروردین ماه سال گذشته رشد چندانی نداشته است.
 بررسی صنایع بورسی نشان می دهد بیشترین رشد نسبت قیمت بر درامد را طی یک سال گذشته صنعت حمل و نقل با ۳۰۰ درصد رشد، خودرو با ۲۱۵ درصد، خدمات فنی مهندسی با ۱۵۳ درصد رشد،محصولات چوبی با ۱۴۵ درصد و کاشی و سرامیک با ۱۲۳ درصد رشد داشته اند.
در یک سال گذشته منتهی به پایان فروردین ماه نیز صنعت ساخت رادیو تلویزیون با ۹۸ درصد کاهش ،دباغی با ۹۴ درصد، فراورده های نفتی با ۴۳ درصد و کشاورزی، دامپروری با ۱۷.۵ درصد تنها صنایعی بودند که کاهش نسبت قیمت بر درامد را متحمل شدند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1845