ماه ناکارآمدی شرکت های بیمه پشت ابر نمی ماند

0
۱,۹۹۲ بازدید

با ظهور شرکت های خصوصی و تشدید رقابت فی مابین آنها برای سهم گیری از بازار، شاهد فرو ریختن سد حمایت از شرکت هایی بودیم که رهبر بازار بودند.

حامد هدائی_روانکاو فروش ایران

ماه ناکارآمدی شرکت های بیمه پشت ابر نمی ماند

اهیمت ارزیابی و داوری فی مابین بیمه گر بیمه گذار، روندی را در صنعت بیمه کشور ایجاد کرد که ضرروت تولد شرکت هایی که بتوانند بدون پیش داوری و جدا از منافع شخصی به داد خسارت دیدگان برسند را پررنگ تر کرد.در عین حال این ابهام به وجود می آید که اگر شرکت هایی ارزیابی بخواهند در بلند مدت طرف شرکت هایی بیمه ای را که پول بیشتری می پردازند بگیرند، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ و آیا شرکت های بیمه حاضرند سهم ارزیابی خسارت و کنترلشان را بر این روند به شرکت های تازه واردی بدهند که مستقلا می توانند فرایند ارزیابی را داوری کنند؟ سوال مهمی که پیش می آید این است که اثر بخشی عملکر درست شرکت های ارزیابی را با چه معیاری می توان سنجید و یا اینکه چنین شرکت هایی چطور قادرند به افزایشن ضریب نفوذ بیمه در کشور کمک کنند.

 

طی ۸۰ سال حضور صنعت بیمه در کشو، ما شاهد فراز و نشیب های فراوانی در گسترش فرهنگ اعتماد میان بیمه گر و بیمه گذار بوده ایم. قبل از فرایند خصوصی سازی و گشتر شرکت های تازه وارد بیمه ای در کشور، سهم بازار این صنعت، در دستان چند شرکت مشخص دولتی بود که قلمرو این کیک نسبتا شیرن را  با هم تقسیم کرده بودند.

 با ظهور شرکت های خصوصی و تشدید رقابت فی مابین آنها برای سهم گیری از بازار، شاهد فرو ریختن سد حمایت از شرکت هایی بودیم که رهبر بازار بودند.

 این رقابت تا جایی پیش رفت که شرکت ها مجبور شدند نوآوری و خلاقیت را در ساختار فرایند های سازمانی خود قراردهند و نتیجه آن، شکل و شمایل جدیدی بود که شرکت های بیمه به خود گرفتند.

 از فرایند طراحی خدمات و محصولات جدید و ظهور بیمه نامه های بین المللی که قرار بود بر طبق شرایط عمومی کشور، بومی سازی شوند، موضوعاتی بودند که شرکت ها یکی پس از دیگری برای جا نماندن از بازار رقابت، به آن متوسل می شدند.

 این رقابت تا جایی پیش رفت که شرکت ها بدون این که بخواهند دانش جدید مدیریتی خود را هر روز تولید کنند،بخواهند شبکه های بی پشتوانه خود را از نیروی های نا کارآمد انسانی انباشته کنند.

نتیجه چنین امر نابخردانه ای در دنیایی رقابت شرکت های خصوصی، از دست رفتن سهم بازار، ریزش نیروهای انسانی و بدتر از آن تولید محصولات و خدمات به ظاهر جدیدی که تنها تفاوتشان با خدمات قدیمی نامهای متفاوت و دهان پر کنی بود که می توانست چشم هر خریداری را به خود خیره کند.

با این حال، ماه ناکارآمدی پشت ابر نماند. خیلی از شرکت ها قادر به پاسخ گویی به نیازهای اصلی مشتریان خود نبودند و ضعف فرایند های مدیریتی ، شبکه های فروش و محصولات تکراری و غیر کاربردی، عاملی شد که نارضایتی، تبدیل به نوعی اپیدمی فراگیری اجتماعی در این صنعت شود.

در این میان، حوادث غیر قابل پیش بینی، خلاء های پاسخ گویی شرکت ها را به خوبی نمایان ساخت و این درحالی بود که شرکت ها نمی دانستند که چطور با چنین بحرانی از نارضایتی ، مقابله کنند.

این خلاء نارضایتی، عامل شکل گیری نسل جدیدی از شرکتها شدکه ادعا می کردند می توانند بی طرفانه اختلافات فی مابین بیمه گر و بیمه گذار را حل و فصل کنند، آنها می خواستند حق را به حق دار برسانند و در این مسیر با تبلیغات فراگیر گام برداشتند.

این که چقدر قادرند به شعارهای خود جامه عمل بپوشانند، سوالی است که تنها زمان پاسخ آن را خواهند داد. با این حال، رسالت ما این است که در این روند ، سوالاتی را طرح کنیم و برای یافتن پاسخ آن با افراد صاحب ادعا و نظر، گفتگو کنیم. به همین خاطر به شرکت ارزیابی خسارت ایرانیان پوشش سری زدیم تا با محمد خضری، قائم مقام و مدیری آموزش و پژوهش این شرکت به گفتگو بنشینیم

محمد خضری در خصوص علت تاسس چنین مجموعه ای گفت: ایرانیان پوشش نهاد جدیدی با عمر کمتر از شش سال است که قبلا به دلیل نبود مبانی قانونی و نهادی ما شرکت هایی از این جنس نداشتیم.

 وی ادامه داد: خواستگاه این شرکت با این موضوع که  صنعت بیمه کشور پایین تر از ظرفیت واقعی اش  کار میکند رابطه مستقیمی دارد.

وی در این خصوص ادامه داد،  در واقع سهم صنعت بیمه از تولید ملی کشور که همان ضریبه نفوذ بیمه است در مقایسه با سایر کشورهای دیگر بسیار پایین است.

خضری عنوان کرد که سهم نفوذ شرکت های بیمه در کشور  کمتر از دو درصد است و معتقد است همین شاخص یک معیار بسیار مهم  برای تشخیص  توسعه یافتگی  کشور های مختلف است.

در ادامه مدیر پژوهشی و آموزشی ایرانیان پوشش شرح داد که ضریب نفوذ بیمه  در کشور ها پیشرفته بعضا به ۱۶ تاا۱۷ می رسد و متاسفانه در کشور ما صنعت بیمه نقش بسیار کمرنگی در تولید و اقتصاد ملی دارد.

وی افزود: توان اشتغالزایی صنعت  بیمه ما در واقع نسبتا پایین است و ما با  یک صنعت توسعه نیافته  مواجه هستیم.

محمد خضری معتقد است که  یکی از مشکلات اساسی این صنعت نارضایتی بیمه گذاران از بیمه گران است. وی ادامه داد: مردم نسبت به فلسفه وجود شرکت های بیمه و نهادها و سازمانهای بیمه ای دچار نوعی نزدیک بینی شده اند  و این موضوع یکی از دلایل مهمی است که نشان می دهد هنوز سازمان های بیمه ای به شک کامل و قابل اعتماد در ذهن عموم مردم نهادینه نشده است که همین امر یکی از دلایل مهم عدم گسترش فرهنگ بیمه در کشور است.

وی ادامه داد: شرکت ایرانیان پوشش در چنین بستری وارد میدان شد، و برای حل چنین مشکلاتی به این نتیجه رسیدیم که برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید بتوانیم سه مسیر عمده را بررسی کنیم.

خضری در این خصوص ادامه داد: ما احساس می کنیم که با حل سه عامل مهم و کلیدی می توانیم به رشد فرهنگ بیمه کمک کنیم که این سه عامل به نظر ما در دسته سیاست گذاری، فرهنگی و نهادی قرار می گیرند.

قائم مقام ایرانیان پوشش افزود: در واقع ما نهادی هستیم که  برای تعدیل این مشکلات وارد این صنعت شدیم .

محمد خضری گفت : همیشه در بحث های توسعه ای کشور، یک موضوع اساسی وجود دارد و آن هزینه های مبادله و معاملاتی است. وی در این خصوص ادامه داد: یکی از موضوعات اصلی این است که چنین هزینه هایی در اقصاد ایران بسیار بالاست  و درواقع ما در ادبیات توسعه همیشه عنوان می کنیم که یکی از تفاوت ها اساسی بین کشور های پیشرفته و توسعه یافته، در کم و کیفت چنین هزینه هایی خلاصه شده است.

 وی افزود: اگر در صنعت بیمه تصور کنیم که یک مبادله  بین بیمه گذار ها یا بیمه گر ها یا شرکت های بیمه ای در حال انجام است، بنا به موضوع یاد شده،حجم این مبادله بسیار پایین است و تنها دلیل آن  هزینه های بالایی است که در این فرایند بین بیمه گذار و بیمه گر به وجود می آید.

خضری ادمه داد: ما گمان می کنیم که شرکت های ارزیابی می توانند در کاهش و تعدیل هزینه های مبادله نقش مهمی را ایفا کنند.

مدیر پژوهشی شرکت ایرانیان پوشش گفت: شرکت های ارزیابی خسارت، با تقویت سرمایه اجتماعی بین بیمه گذاران و  بیمه گران و بطور کلی بین تمامی  نهاد های بیمه ای، می توانند با تقویت سرمایه اجتماعی به افزایش  اعتماد به این صنعت کمک فراوانی کنند و با ساده کردن روند  مبادلات و کاهش  هزینه های ناشی از این فرایند، نقش مهمی در افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور ایفا کنند.

وی ادامه داد: شرکت ایرانیان پوشش جزء شرکت هایی است که نقش مهمی را در ترویج فرهنگ بیمه ایفا کرده است و این شرکت می تواند به عنوان یک داور قابل اعتماد و بی طرف  بین بیمه گر و کارگذار ها، رضایت نهایی را در دریافت خسارت بین طرفین دعوی ایجاد کند.

خضری در ادامه درباره شاخص فضای کسب و کار صحبت کرد و گفت: متاسفانه با استناد به شاخص فضای کسب و کار، رتبه کشور ما در حدود ۱۳۷ تا ۱۴۴ است و علت چنین پیامدی کاستی هایی است که بسترهای نهادی و قانونی  در زمینه سیاست گذاری  های اعمال شده شان به آن دچار شده اند.

خضری معتقد است که شرکت شرکت ایرانیان پوشش میتواند در بهبود فضای کسب و کار کشور و افزایش رتبه بین المللی آن نقش مهمی را ایفا کند.

وی افزود: ما با داشتن نقش داوری بین شرکت های بیمه گر می توانیم به بیمه آنها نشان بدهیم که یک داور بی طرف وجود دارد که می تواند در حل مشکلات شان به خوبی مشارکت کند و این موضوع می تواند عامل مهمی در افزاش رشد این تجارت در کشور شود.

خضری در انتها ادعا کرد که بعد از شکل گیری ایرانیان پوشش، سهم پورتفوی شرکت های بیمه و بیمه گرها بیشتر شده است و رضایت بیمه گذاران از بیمه گرها به شکل چشم گیری افزایش یافته است.

در انتها: این که یک شرکت مدعی افزایش سهم بازار یک صنعت بزرگ باشد، ادعای قابل تاملی است که به واکاوی بسیار عمیقی نیازمند است. با این حال ایرانیان پوشش به عنوان یک شرکت ارزیابی خسارت، مایل است برند خود را به این شکل به نمایش بگذارد. توانایی ارائه خدمات رقابتی، افزایش سهم بازار کل صنعت، افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، افزایش رضایت مشتریان، افزایش فرهنگ بیمه در کشور، موضوعاتی هستند که هر کدام به سالها تلاش، مطالعه، تدوین و اجرای استراتژی های پیچیده نیازمند است و برای حصول هر یک از این موارد، باید این شرکت قادر باشد به اولین ادعای خود، یعنی بی طرف بودن در مبادلات فی مابین بیمه گر و بیمه گذرا، پایبند باشد. محمد خضری معتقد است که استراتژی های ایرانیان پوشش، به افزایش سهم بازار شرکت های بیمه کمک می کند، این که ملاک مقایسه ایشان چه بوده است موضوع اولیه ماست، اما اینکه بتوانند مستندات خود را در درستی  این روند ارائه دهند، می توانند به عنوان یک الگو، پرچمدار و رهبر بازار شوند.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=102614