کد خبر: 11715
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

مالیات برارزش افزوده موجب گرانی لبنیات ‏

مالیات برارزش افزوده موجب گرانی لبنیات ‏

با توجه به اينکه کارخانه‌هاي توليدکننده محصولات لبني در سال گذشته قيمت انواع لبنيات را در چند مرحله افزايش دادند، به گفته دبير انجمن اين صنايع تصميمي براي افزايش قيمت لبنيات در سال جاري ندارند و افزايش يک درصدي قيمت لبنيات در فروردين ناشي از ماليات بر ارزش افزوده بوده است.‏

به گزارش ايسنا، سال گذشته انواع محصولات لبني از شير پاستوريزه تا پنير، خامه و ديگر محصولات لبني در چند مرحله با افزايش قيمت روبرو شد تا جايي که حتي برخي از برندهاي توليدکننده اين محصولات، قيمت انواع شير پاستوريزه بطري خود را در اسفند سال گذشته مجددا افزايش دادند که باعث اعتراض سازمان حمايت مصر‌ف‌کنندگان ‌و توليدکنندگان و هشدار اين سازمان به برندهاي متخلف شد که بايد قيمت‌هاي خود را به حالت قبل بازگردانند.‏
البته رضا باکري، دبير انجمن صنفي صنايع لبني درباره تصميم گيري براي افزايش قيمت لبنيات در سال جاري به ايسنا گفت: هنوز مدارکي از کارخانه‌هاي توليدکننده محصولات لبني به انجمن ارسال نشده و فعلا تصميمي براي افزايش قيمت نداريم.‏