مالیات با اجرای طرح جامع براساس میزان درآمد محاسبه می‌شود

0
۲۷۳ بازدید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰ درصدی بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات بوجود نیامده است.‏
علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی اجرای طرح جامع مالیاتی را در راستای تحقق عدالت مالیاتی بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: زیر ساخت‌های لازم جهت اجرای طرح جامع مالیاتی بوجود آمده است که با اجرای این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می‌شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه می‌گردد.‏
وی گفت: مطابق برنامه پنجم، پیش‌بینی شده است ۱۰۰ درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰ درصدی بوجود نیامده است، که دراین راستا باید ابزارها وامکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.‏
علی عسکری اظهارداشت: شفافیت اقتصادی باعث جلوگیری از فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود که توانسته‌ایم بسیاری از فعالیت‌های زیرزمینی را کشف نماییم اما آنچه در این امربه سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند نظارت اتحادیه‌های صنفی بر فعالیت اعضای خود می‌باشد.‏
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده بیان کرد: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده می بایست از تولید دفاع شود چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می‌شود و در زنجیره فعالیت اقتصادی می‌بایست مالیات وصول شود.‏
وی گفت: در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است، این قانون هیچ گاه مخالف تولید نمی‌باشد و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند. سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.‏
عسکری گفت: اعتقاد دارد نرخ مالیات برارزش افزوده درسال آینده افزایش نیابد و مطابق با نرخ فعلی قانون اجرا گردد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8736