کد خبر: 2678
تاریخ انتشار: ۰۱ تیر ۱۳۹۳

لیزینگ‌ها آماده تامین مالی مسکن

لیزینگ‌ها آماده تامین مالی مسکن

گروه بازارپول : تقاضای شرکت‌های لیزینگ برای ورود به حوزه مسکن در حالی اخیرا مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است که پذیرش آن از سوی بانک مرکزی هر چند با سازوکاری متفاوت از گزینه پیشنهادی بعید به نظر نمی‌رسد

در نیمه دوم خرداد ماه سال جاری بود که دبیرکل شرکت‌های لیزینگ از موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن همچنین اعلام این موضوع در قالب نامه ای به بانک مرکزی خبر داد.
بر اساس این پیشنهاد در صورت ورود این شرکت به بحث لیزینگ مسکن آنها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان می پردازند.
همچنین شرکت های لیزینگ با ابراز امیدواری نسبت به موافقت بانک مرکزی معتقدند که تامین مالی مسکن اجاره ۹۹ ساله و سایر طرحها نیز در قالب این طرح قابلیت اجرایی دارند.
معاون نظارت بانک مرکزی: ورود لیزینگ ها به مسکن بعید نیست
اما پیگیری این موضوع از معاون نظارتی بانک مرکزی نشان داد که موافقت بانک مرکزی با ورود لیزینگ ها به عرصه مسکن چندان دور از ذهن نیست.
تهرانفر به ایسنا گفت: لیزینگ ها به بانک مرکزی اعلام کردند که با توجه به فعالیت در حوزه های مختلف تمایل دارند که در مسکن نیز ورود پیدا کنند این در حالی است که در سال های گذشته شرکت های لیزینگ رونق چندانی نداشته و از برخی فعالیت ها از جمله مسکن محروم بوده اند.
با وجود اینکه وی طرح لیزینگ ها را در حد یک پیشنهاد و نیازمند بحث و بررسی های سنجیده ای دانست که باید تمامی جوانب در آن گنجانده شود اما معتقد است که در صورت تسهیل امور برای واگذاری بخشی از تامین مالی مسکن به این شرکت ها قطعا نتایج این اقدام بهتر از عدم واگذاری آن است.
این در حالی است که معاون نظارتی بانک مرکزی رقم حدود ۷۰ درصدی تامین هزینه خرید خانه از سوی لیزینگ‌ها را رقم قابل توجهی اعلام و تایید و موافقت بانک مرکزی با پوشش هزینه ها تا این میزان از سوی این شرکت ها را بعید عنوان کرد.
با این حال تهرانفر صدور مجوز ورود لیزینگ ها به بخش مسکن را محتمل و حتی شدنی دانست.