لزوم تجدیدنظر درتعرفه‌های بندری دربرنامه ششم

0
۲۲۹ بازدید

رئیس کارگروه ناوگان دریایی مطرح کرد‏

گروه تولید: تعرفه‌های بندری در مقایسه با سایر کشورها بالاست و متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی هر سال به جای رقابتی کردن بنادر ایران، نسبت به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها اقدام می‌کند.‏
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کارگروه ناوگان دریایی در برنامه ششم در دومین نشست کارگروه تدوین احکام برنامه ششم درحوزه ناوگان دریایی با اعلام این مطلب یادآور شد: علت اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با افزایش تعرفه‌ها خصوصی نشدن فعالیت‌های بندری است در حالی که دولت بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی تأکید دارد و فقط فعالیت‌های مهم و استراتژیک که برای بخش‌خصوصی توجیه ندارد و یا امکان ورود نیست باید توسط دولت کماکان اداره شود.‏
محمدحسین داجمر تأکید کرد: درحال حاضر تعرفه‌های بندری کشور چند برابرکشورهای منطقه است در صورتی که در برنامه ششم رقابتی شدن بنادر و اقتصاد کشور مد نظر باشد باید در تعرفه‌های بنادر و نحوه مدیریت آن تجدیدنظر شود.‏
داجمر در ادامه افزود: نگاه سازمان بنادر و دریانوردی به مبحث تعرفه‌ها کسب هر چه بیشتر درآمد است و علی‌رغم سیاست‌های کلان مبنی بر واگذاری فعالیت‌ها به بخش‌خصوصی حتی بخش‌خصوصی از ورود به سرمایه‌گذاری در تجهیزات بندری نیز منع می‌شود.‏
محمدحسین داجمر در ادامه این جلسه با اشاره به این موضوع که قوانین باید تسهیل‌کننده باشد، اظهار داشت: سختگیری در قوانین و ایجاد محدودیت نه تنها راهگشا نیست بلکه مشکلات را مضاعف می‌کند به همین جهت در برنامه ششم باید نگاه‌ها تغییر کرده و قوانینی سهل و آسان برای حل مشکلات حوزه دریا تدوین شود.‏
گزارش خبرنگار ما حاکی است پس از سخنان رئیس کارگروه ناوگان دریایی اعضای کارگروه پیشنهادهای خود را جهت تصمیم‌گیری اعضاء پیرامون اصلاح تعرفه‌ها، تحریم‌ها، قوانین مربوط به تعمیر و ساخت کشتی، مطرح کردند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9653