لایه روبی وپاکسازی بستر رودخانه یالیان توسط شرکت شهر صنعتی البرز

0
۴۲۵ بازدید

لایه روبی وپاکسازی بستر رودخانه یالیان با دستور دکتر احمد زاده کرمانی توسط شرکت شهر صنعتی البرز انجام شد.

باتصمیم ستادمدیریت بحران شهرستان البرزوطی مکاتباتی که باشهرداری الوندوشرکت شهرصنعتی البرزانجام شدوبه دستوردکتراحمد زاده کرمانی ریس هیات مدیره شرکت شهرصنعتی البرزمقررگردید که شرکت شهرصنعتی البرز لایه روبی و پاکسازی رودخانه یالیان را انجام دهد.

آقای عبدی زاده مدیرعامل شرکت شهرصنعتی البرز

با بیان اینکه؛رودخانه یالیان هرساله براثربارش های پاییز و زمستان دچارطغیان میشود واین طغیان باعث آب گرفتگی معابر و آسیب به زمین های که در کنارش هستند میشود،به همین دلیل واحد خدمات شرکت شهرصنعتی البرز بامدیریت مهندس دالوندی وپرسنل زحمت کش این واحددرحرکتی جهادی لایه روبی وپاکسازی کف رودخانه یالیان وهچنین بازگشایی دهانه های ورودی وخروجی پنج پل(پل خرمشهر ، میرداماد ، امیرکبیر،غزالی،حکمت پانزده)راانجام دادند.ودرادامه با احداث خاکریزی برای مقابله با طغیان احتمالی علی الخصوص در نقاط مستعد وحادثه خیز بوسیله ماشین آلات اعم از لودر وباب کت انجام پذیرفت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=111750