کد خبر: 11515
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

قیمت آبمیوه وکنسانتره۱۲ درصد افزایش یافت

قیمت آبمیوه وکنسانتره۱۲ درصد افزایش یافت

دبیرانجمن صنایع آبمیوه وکنسانتره ازافزایش 12 درصدی قیمت آبمیوه وکنسانتره درماه پایانی سال گذشته خبرداد.


ولی‌الله داودآبادی درگفت‌وگوبا ایسنا،با بیان اینکه قیمت میوه درهرماه متغیراست،اظهارکرد: مدام شاهدافزایش قیمت دراین حوزه هستیم لذاقیمت آبمیوه هم وابسته به مواد اولیه آن افزایش یافته است.
وی بابیان اینکه دربرخی صنایع مانندصنعت آبمیوه وکنسانتره افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است، گفت: باتوجه به افزایش قیمت میوه وسایرعوامل تولید همچون افزایش قیمت حمل ونقل،بسته بندی ونیروی انسانی، 12 درصدافزایشقیمت این محصول خیلی دورازذهن وغیرمنطقی نیست.
داودآبادی دلیل افزایش قیمت آبمیوه وکنسانتره راحفظ کیفیت این محصول وکاهش ضررتولیدکنندگان عنوان واظهارکرد: بسیاری ازتولیدکنندگان ازاین میزان افزایش گله‌مندهستند، چراکه به اعتقادآن‌هادرشرایط فعلی متحمل ضرربسیاری می‌شوند.