کد خبر: 11585
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

قیمت طلا تحت تاثیر چه عواملی است ؟

قیمت طلا تحت تاثیر چه عواملی است ؟

تحليلگران موسسه سرمايه گذاري سوشيل فايننس پيش بيني مي کنند که قيمت جهاني طلا و نقره در کوتاه مدت با کاهش روبرو خواهد شد.

به گزارش پايگاه اينترنتي ماني کنترل، قيمت طلا که در روزهاي گذشته پس از انتشار متن مذاکرات نشست اخير فدرال رزرو آمربکا با کاهش نسبي روبرو شده و وارد کانال 1100 دلاري شد، بار ديگر بالاتر از 1200 دلار قرار گرفت. بر اساس اين گزارش قيمت طلا پيش از اين تحت تاثير گزارش نااميد کننده وزارت کار آمريکا در خصوص ايجاد فرصت هاي شغلي کمتر از حد انتظار کارشناسان اقتصادي، با افزايش نسبي روبرو شده بود. در حالي که تقاضاي فيزيکي در بازار هند با افزايش روبرو شده ولي تقاضا در بازار چين نسبتا ثابت باقي مانده است. بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که نگراني نسبت به افزايش نرخ بهره فدرال رزرو طي ماه هاي آينده تاثير زيادي بر افت مجدد قيمت طلا داشته است. بعيد به نظر مي رسد که افزايش نسبي تقاضاي فيزيکي در بازارهاي آسيايي بتواند در کوتاه مدت تاثيري بر افزايش قيمت جهاني طلا داشته باشد.‏

همچنين تازه ترين تحليل تکنيکال اينوستينگ نشان مي دهد که سطح حمايتي قيمت طلا در شرايط کنوني 1180 دلار است و در صورت شکسته شدن اين سطح قيمت طلا با افت بيشتري روبرو خواهد شد. به گزارش سايت پايگاه اينترنتي اينوستينگ، انتظارات سرمايه گذاران بين المللي نسبت به افزايش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو آمريکا موجب شده تا قيمت طلا در روزهاي گذشته با کاهش روبرو شود. بر اساس اين گزارش سطح مقاومتي قيمت طلا نيز در کوتاه مدت 1212 دلار است و در صورت شکسته شدن اين سطح قيمت طلا با افزايش بيشتري روبرو خواهد شد. ويليام دادلي رئيس فدرال رزرو نيويورک تاکيد کرد که زمان افزايش نرخ بهره فدرال رزرو آمريکا بستگي به آمارهاي اقتصادي اين کشور طي ماه هاي آينده خواهد داشت. اگر آمارهاي مربوط به بخش اشتغال آمريکا با بهبود نسبي روبرو شود فدرال رزرو در ماه ژوئن نرخ بهره را افزايش خواهد داد. جرومي پاول از مقام هاي ارشد فدرال رزرو آمريکا نيز گفت: علي رغم پايين بودن نرخ تورم در شرايط کنوني فدرال رزرو احتمالا در نشست ژوئن نرخ بهره را افزايش خواهد داد. البته اين مساله بستگي زيادي به وضعيت رشد و رونق اقتصادي آمريکا در دو ماه آينده خواهد داشت. از سوي ديگر، تحليلگران ارشد کيتکو اعلام کردند که قيمت طلا در روزهاي آينده بيشتر تحت تاثير آمارهاي مختلف اقتصادي آمريکا خواهد بود و نوسانات احتمالي قيمت اين فلز زرد رابطه معناداري با آمارهاي اقتصادي آمريکا خواهد داشت. بر اساس اين گزارش انتشار متن مذاکرات نشست فدرال رزرو آمريکا در ماه مارس و همچنين انتشار گزارش هفته گذشته وزارت کار آمريکا تاثير زيادي بر نوسانات قيمت طلا در روزهاي گذشته داشته است.‏