کد خبر: 4222
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳

قطع آب پرمصرف های تهرانی از شنبه

قطع آب پرمصرف های تهرانی از شنبه

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از قطع آب مشترکان پرمصرف از شنبه هفته آینده خبر داد.محمد پرورش گفت: از شنبه هفته آینده آب آشامیدنی سه هزار مشترک که بالاتر از ۵۰ متر مکعب در یک دوره مصرف دارند از ساعت ۱۰ تا ۱۷ قطع می شود.‏

وی افزود: این دسته از مشترکان تقریباً ۲٫۵ برابر متوسط مصرف شهر تهران که حدود ۲۰ مترمکعب در یک دوره است، آب مصرف می کنند.پرورش گفت: طی چند ماه گذشته از سوی آبفای استان تهران برای ۷۰۰ هزار مشترک پرمصرف اخطار کتبی ارسال شده است.‏
وی افزود: از ۷۰۰ هزار مشترک پرمصرف، حدود ۹ هزار مشترک بالاتر از ۴۰ متر مکعب و سه هزار مشترک نیز بالاتر از ۵۰ متر مکعب در یک دوره آب شرب مصرف کرده اند.وی اظهار کرد: آبفای استان تهران هم اکنون فقط مجوز قطع موردی آب مشترکان را دارد.مدیرعامل آبفای استان تهران عنوان کرد: هم اکنون قطع آب به صورت موردی و مقطعی است اما اگر مصرف بالا همچنان ادامه یابد به دریافت مجوزهای قضایی برای قطع کامل آب این مشترکان اقدام می کنیم.‏
پرورش با اشاره به کمبود شدید منابع آبی در استان تهران و اینکه تاکنون قطع آب هیچ یک از مشترکان به دلیل مصرف بی رویه نبوده است، بیان کرد: قطعی های موردی آب به سبب خرابی های شبکه بوده و هیچ یک از آن ها جنبه تنبیهی نداشته است.‏
وی با بیان اینکه هم اکنون قطع آب مشترکان با مصرف زیر ۵۰ متر مکعب در دستور کار قرار نگرفته است، افزود: قطع موردی و مقطعی آب در مراحل بعدی برای مشترکانی که مصرف بین ۲۰ تا ۵۰ متر مکعب دارند اعمال می شود.به گفته پرورش حدود ۷۰ درصد از مشترکان خانگی تهرانی زیر ۲۰ متر مکعب آب مصرف می کنند.‏
پرورش، در مورد وجود جریمه نقدی برای مشترکان پرمصرف گفت: هم اکنون مجوز جریمه نقدی را نداریم و فقط می توانیم از سیستم تنبیهی قطع آب استفاده کنیم.‏
وی در خصوص وضعیت مصارف بخش های عمومی و اداری نیز گفت: قبل از بخش خانگی به پرمصرف های بخش عمومی هم اخطار داده شده است.مدیرعامل آبفای استان تهران اظهار کرد: برنامه هایی پیش بینی شده که مصرف مشترکان پرمصرف غیرخانگی مانند سازمان ها و ادارات دولتی را با ایجاد محدودیت کنترل کنیم.‏