کد خبر: 1460
تاریخ انتشار: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
گروه : ایران

قدردانی سخنگوی دولت از انصراف دهندگان:‏‏ افراد بی نیاز به یارانه کمتر از ۲ و نیم میلیون

قدردانی سخنگوی دولت از انصراف دهندگان:‏‏  افراد بی نیاز به یارانه کمتر از ۲ و نیم میلیون

گروه توسعه: سخنگوي هيات دولت از انصراف قريب به 2 ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه خبر داد و گفت: با انصراف اين تعداد از دريافت يارانه يک هزار و 200 ميليارد تومان منابع مالي در اختيار دولت قرار مي گيرد.‏‏
محمد باقر نوبخت در حاشيه جلسه هيات دولت افزود: هر چند در روزهاي نخست، تعداد افرادي که براي دريافت يارانه ثبت نام نکرده بودند به بيش از 10 درصد رسيده بود و پيش بيني مي شد که هفت تا هشت ميليون نفر از دريافت انصراف دهند، به تشخيص خانوارها تعداد دو ميليون و 400 هزار نفر در مرحله دوم ثبت نام از دريافت يارانه انصراف دادند.‏‏
وي يادآور شد: 73 ميليون نفر نيز در اين مرحله براي دريافت يارانه ثبت نام کرده اند.‏‏
سخنگوي دولت از تمامي دو ميليون و 400 هزار نفر که از دريافت يارانه انصراف دادند قدرداني کرد و گفت: آنان با انصراف خود هزار و 200 ميليارد تومان منبع مالي در اختيار دولت قرار دادند تا از اين امکانات براي بخش هاي توليد، حمل و نقل عمومي، بهداشت و درمان و کمک به اقشار کم درآمد استفاده شود.‏‏
نوبخت با تاکيد بر اين که دولت مصمم است در سال 1393 نرخ تورم را کاهش دهد، گفت: از اين جهت همانطور که به دفعات از سوي مسوولان دولتي به ويژه رييس جمهوري اعلام شد، افزايش قيمت حامل هاي انرژي رشدي بسيار محدود و کند خواهد داشت که از سوي وزارت نفت و شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در زمان اجرا اعلام خواهد شد.‏‏
وي تصريح کرد: ما منابع در اختيار را براي پرداخت 5 هزار و 400 ميليارد تومان در بخش هاي توليد، اشتغال، حمل و نقل عمومي و 4 هزار و 800 ميليارد تومان را براي بيمه، بهداشت و درمان و ارزان کردن هزينه هاي درماني و 2 هزار و 400 ميليارد تومان را نيز براي امنيت غذايي تخصيص مي دهيم که به صورت کالا و مواد غذايي در اختيار اقشار خاص و کم درآمد که تعريف مي شود، قرار گيرد.‏‏
سخنگوي دولت ادامه داد: همچنين به افرادي که ثبت نام کرده اند، همچون ماه نخست امسال 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر فرد پرداخت مي شود.‏‏
نوبخت اظهار داشت: خانوارهايي که از دريافت يارانه نقدي انصراف داده اند از امتياز همياري با دولت برخوردار خواهند شد و اين بخش از مردم به جاي دريافت کمک هاي نقدي، به شکل هاي ديگر از تسهيلات خاصي برخوردار مي شوند.‏‏

وي اظهار اميدواري کرد با اقدامات انجام شده، کاستي هاي مرحله اول که شامل کسري بودجه براي پرداخت يارانه و پرداخت به همه خانوارها اعم از متقاضي و غير متقاضي بود، برطرف شود.‏‏
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تصريح کرد: در اين مرحله به اقشار کم درآمد توجه مي شود و برخلاف مرحله اول با رقمي که در اختيار دولت از اين محل قرار مي گيرد به بهداشت، درمان، توليد و اشتغال توجه کافي و مناسب خواهد شد.‏‏
نوبخت اظهار اميدواري کرد: با اين اقدام پرونده مرحله دوم هدفمندي يارانه ها بسته شود و دولت بتواند کار اجرايي را آغاز کند تا مردم خوب و شريف ايران از منافع و فوايد آن استفاده کنند.‏‏
وي همچنين گفت: خانوارها اين اختيار را داشتند که در اين مرحله يا دريافت رايانه هاي نقدي را همچنان ترجيح دهند يا به نفع برنامه هاي دولتي، انصراف دهند.‏‏
نوبخت افزود: طبيعي است که هر چه تشخيص بر انصراف بيشتر بود، منابع بيشتري در اختيار دولت قرار مي گرفت، اما تشخيص مردم براي ما محترم است.‏‏
وي ادامه داد: ما خود را خادم مردم و مجري نظرات آنان مي دانيم و نمي توانيم براي مردم تعيين تکليف کنيم که شما حتما بايد انصراف دهيد تا ما منابع بيشتري داشته باشيم البته همه منابعي که از اين محل به دست مي آيد را به کل جامعه باز مي گردانديم.‏‏
‏** متقاضيان يارانه همچون گذشته دريافت مي کنند
نوبخت با بيان اين که مشکل ما با اين ثبت نام حل شده است، گفت: راه روشن است، عده اي اعلام کرده اند که هم چنان مي خواهند يارانه نقدي استفاده کنند که ما هم طبق روال گذشته يارانه را در اختيار آن ها قرار مي دهيم و آن منابع را هم که از قبل انصراف از دريافت يارانه به دست آمده است را در جهت خدمات عمومي استفاده خواهيم کرد.‏‏
‏**1200 ميليارد تومان درآمد حاصل از انصراف
سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: براي تامين محل اجراي قانون براي تامين 10 هزار ميليارد تومان بخش توليد، 4 هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش بهداشت و 2 هزار ميليارد تومان براي بيمه نيازمند به انصراف يا افزايش بيشتر قيمت حامل هاي انرژي بوديم.‏‏
نوبخت ادامه داد: تلاش شده است تا افزايش قيمت حامل هاي انرژي در حد ممکن محدود شود، انتظار بود که از محل انصراف هم عددي داشته باشيم.‏‏
وي اضافه کرد: بايد از 2 ميليون و 400 هزار نفر تشکر کنم که با انصراف خود يک هزار و 200 ميليارد تومان منبع در اختيار دولت قرار دادند تا ما بتوانيم اقداماتي که براي توليد، اشتغال، حمل و نقل و بهداشت و درمان به ويژه کمک به اقشار کم درآمد که به صورت امنيت غذايي صورت مي گيرد، تامين کنيم.‏‏
‏** اقساط 4.2 ميليارد دلاري بر اساس توافق آزاد شده است
سخنگوي دولت ادامه داد: صرف نظر از اين که عده اي در جهت نوعي التهاب افکني تلاش دارند، در اين مرحله که نياز به آرامش دارد همانگونه که در تمامي مصاحبه هاي قبلي استدعا کردم اين موضوعي بسيار حساس است و به نوعي همه جمعيت کشور را تحت پوشش قرار مي دهد، اين ثبات و آرامش را به هم نزنيد.‏‏
نوبخت يادآور شد: عده اي شايد تصور مي کردند که عدم انتخاب گزينه دوم يعني به نفع فعاليت هاي عمومي و اجتماعي کنار رفتن و اعلام انصراف دادن، نوعي امکان بهره برداري سياسي نسبت به اقتصاد، فرآيند و سياست هاي دولت تلقي شود، اما بايد بپذيريم که دولت با درک واقعيت ها بايد نرخ تورم را تا پايان سال جاري به زير 25 درصد برسانيم.‏‏
وي اظهار داشت: اگر اندکي از اين محل که همه آن ها محاسبه شده است از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بسيار با رشد ملايم انجام مي دهيم، بنابر اين تورم ناشي از آن خيلي محدود است.‏‏
سخنگوي دولت ادامه داد: همانطور که در 6ماهه دوم سال 92 شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم بوديد، تعادل بودجه اي و سياست هاي پولي را به گونه اي پيش خواهيم برد که
تا پايان امسال با وجود افزايش چند درصدي قيمت حامل هاي انرژي نرخ تورم در پايان سال به کمتر 25 درصد برسد.‏‏
نوبخت اطمينان داد که در چند روز آينده با مشخص شدن اين رقم و با فعاليت هاي بسيار درستي که بخش ارزي در بانک مرکزي انجام مي دهد مجددا ثبات به اقتصاد ايران بازگردد.‏‏
وي افزود: برخي ها تلاش کردند اين مطلب را ترويج کنند که 4.2 ميليارد دلاري که طبق توافق ژنو آزاد شد، آزاد نشده است و ما امکان استفاده از آن را نداريم.‏‏
سخنگوي دولت تصريح کرد: همانطور که اعلام شد، تمام آن چه که طبق توافق وعده داده شده بود، انجام شده و اين که چگونه از اين منابع استفاده کنيم به صورت نقدي يا استفاده براي برخي از کالاها، اين قدرت انتخاب ما است.‏‏
نوبخت خاطر نشان کرد: ما حساب هايي داريم که مي توانيم براي واردات هر نوع کالاي ضروري همچون کالاهاي اساسي و دارو استفاده کنيم، ضرورتي ندارد که اين 4.2 ميليارد دلار که تا کنون اقساط آن طبق توافق آزاد شد، حتما از آن استفاده کنيم.‏‏
وي اظهارداشت: عده اي تلاش مي کنند بگويند که چون شما براي واردات از آن استفاده نکرديد، پس اين منابع قابليت استفاده را ندارد.‏‏
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تصريح کرد: اين يک سخن نادرستي است و در خوشبينانه ترين شرايط اطلاعات آنها ناکافي است و در وضعي ديگر نوعي ناموفق نشان دادن توافق ژنو است که با اعلام وصول نشدن و عدم دريافت به دنبال مخدوش کردن کليات آن هستند.‏‏
نوبخت تصريح کرد: همه اقساط را طبق توافق ژنو آزاد کرده اند و نحوه استفاده با ما است. شايد ايده آل اين باشد که روش غير معمولي که در جامعه وجود دارد حتما به صورت نقدي وارد کنيم وگرنه در اين که حواله صادر شود تا ازاين مبالغ براي واردات استفاده شود ما براي ديگر حساب ها مشکلي نداريم.‏‏
وي با تاکيد بر اين که قدرت انتخاب با ما است، به همه اطمينان داد که اين اقساط طبق توافق ژنو آزاده شده است.‏‏
سخنگوي دولت يادآور شد: عده اي همين فضا را در کنار مبهم بودن شرايط قيمت حامل هاي انرژي که اندکي روي بورس هم اثر گذاشت، تلاش کردند تا يک وضعيت عدم ثبات اقتصادي توصيف کنند که انشاء الله خيلي زود اين ثبات بازخواهد گشت.‏‏
‏** تدوين آئين نامه چگونگي تخصيص منابع توليد به بخش هاي صنعت و کشاورزي
نوبخت همچنين در پاسخ به سوالي در زمينه چگونگي تخصيص منابع بخش توليد به حوزه هاي صنعت و کشاورزي، گفت: منابع بخش توليد به صنعت و کشاورزي تعلق مي گيرد؛ ساز و کار آن با آيين نامه اي که توسط وزيران توليدي در مرحله نهايي شدن است، مشخص مي شود.‏‏
وي ادامه داد: آيين نامه آن توسط دولت به طور رسمي اعلام مي شود تا همه واحدهاي توليدي بدانند که چطور مي توانند براي توليد، حمل و نقل و اشتغال از سهم 5 هزار و 400 ميليارد تومان استفاده کنند.‏‏
‏** کار برخي پول گرفتن براي طرح اکاذيب است
نوبخت در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالي در مورد طرح ادعاها و مطالب نادرست درباره جشن روز زن، گفت: روابط عمومي پاسخ اين مساله و کذب بودن آن را بيان کرده است.‏‏
وي ادامه داد: عده اي منتظر هستند که هر روز موضوع کوچکي را بزرگ کنند و موضوعي غيرواقعي را مطرح کنند تا ذهن و فکر دولت که اکنون درگير مسايل مهمي همچون مذاکرات ژنو و ساماندهي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است را درگير کنند.‏‏
سخنگوي دولت تصريح کرد: يک عده اي ممکن است کارشناسان اين باشد که پولي بگيرند، جايي بنشينند و اين مسايل را توليد و مطرح کنند؛ ما اگر بخواهيم هميشه به اين ها پاسخ دهيم پس کشور را چه کساني بايد اداره کنند؟
نوبخت از اظهارهمدردي رسانه ها قدرداني کرد و گفت: فکر مي کنم مطبوعات متعهد، آگاه و روشنگر وجود دارد که مي تواند پاسخ اين مطالب را بدهد و هر زمان که نياز به اطلاع رساني بيشتر باشد من با کمال ميل در خدمتتان خواهم بود.‏‏
‏*** تشکيل تيمي در دولت براي پيگيري موضوع بند 350 زندان اوين
وي در پاسخ به سوالي در باره بند 350 زندان اوين نيز گفت: رييس جمهوري در اين باره طبق قانون اساسي و هيات وزيران بر اساس ماموريت و وظايفي که دارند در هيچ يک از مواردي که حقوق شهروندان ناديده گرفته شود يا مخدوش شود سکوت نخواهند کرد.‏‏
وي افزود: هنگامي که اين فعاليت با اعلام موضع و بيان نظر همراه مي شود به صورت اجرايي و عملي ورود مي يابد؛ از زماني که اين خبر مطرح شد دولت براي اين کار، تيمي را مامور کرد و جزييات اين موضوع در حال بررسي و گزارش گيري است؛ قطعا دولت از ايفاي وظايف قانوني خود در حمايت از شهروندان کوتاه نخواهد آمد.‏‏
نوبخت با انتقاد از رسانه يا رسانه هاي بيروني که تلاش مي کنند که اين موضوع ها را بزرگ کنند، گفت: برخي تلاش مي کنند که بخشي از وقت دولت را براي پاسخگويي بگيرند؛ مثلا 4.2 ميليارد دلاري که اقساطش رسيده واقعا آزاد شده است؛ بخشي از وقت دولت را بايد براي اين موضوع بگذاريم و بخش ديگري را بايد به اين اختصاص دهيم به بزرگنمايي مراسمي که بانوان در آن حضور داشته است؛ گرچه ثبت و ضبط شده و براي خانم ها فيلمبرداري شد و ما نمي توانيم آن را منتشر کنيم.‏‏
وي تصريح کرد: قطعا همه اين موارد را براي پاسخگويي ضروري نمي دانيم ولي براي پيگيري به ويژه براي حفظ حقوق شهروندانمان کوتاه نخواهيم آمد.‏‏
وي ادامه داد: افرادي که زنداني مي شوند هم حقوقي دارند و اين که طبق قانون مجازات شوند قانوني است اما حق نداريم هيچ اقدامي خلاف قانون نسبت به آنها انجام دهيم به صرف اين که آنها زنداني هستند.‏‏
سخنگوي دولت همچنين اظهارداشت: اين ها مواضع دولت است و به جز بيان، در اجرا هم در حال پيگيري و بررسي است و پس از آن که اطلاعات کافي از طرفين استماع و مدارک جمع آوري شود آن وقت به طور مناسب هم اقدام و هم اطلاع رساني مي شود.‏‏