کد خبر: 5088
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

قائم مقام وزیر نیرو: از تابستان سخت آبی گذشتیم

قائم مقام وزیر نیرو: از تابستان سخت آبی گذشتیم

23 ميليون نفر درگير تنش آبي

قائم مقام وزير نيرو با بيان اينکه امسال 517 شهر که 12 مورد آن کلانشهر بودند، در وضعيت تنش آبي قرار داشتند که با پايش مداوم آب، تابستان را بدون قطعي برنامه ريزي شده آب سپري کرديم.‏
ستار محمودي با بيان اينکه شيوه‌ هاي مصرف آب در کشور بايد دگرگون شود گفت: امسال به‌ دليل خشکسالي، حدود 517 شهر در شرايط سر به سر توليد قرار داشتند که از اين بين 12 کلانشهر با جمعيت حدود 23 ميليون نفر با سطوح متفاوت در شرايط تنش آبي بودند.‏
وي بيان داشت: در اين شهرها پايش مدوام آب انجام گرفت و وضعيت منابع موجود، ميزان مصرف و اقدامات لازم براي مديريت مصرف و کاهش هدررفت آب انجام گرفت و خوشبختانه با اقدام موثر شرکت‌ ها، تابستان را بدون قطعي آب برنامه‌ ريزي‌شده سپري کرديم.‏
قائم‌ مقام وزير نيرو اظهارداشت: با توجه به شرايط موجود، شيوه‌ هاي مصرف آب در کشور بايد دگرگون شود و بخشي از اين دگرگوني در حيطه عمل متوليان بخش آب است.‏
محمودي با اشاره به شرايط کم‌آبي در کشور و لزوم برنامه‌ ريزي بلندمدت براي تامين پايدار آب تصريح کرد: پتانسيل ميانگين سرانه آب در کشور ما حدود 1400 تا 1500 مترمکعب به‌ ازاي هر نفر در سال است، اما اين رقم در کلانشهري همچون تهران حدود 300 مترمکعب است؛ اين شرايط نگاه بلندمدت و مطمئني را براي تامين آب در کشور طلب مي‌کند.‏
وي با اشاره به اينکه طرح تفکيک آب بهداشتي و آب شرب ادامه داد: اين طرح نيز در همين راستا اجرايي خواهد شد و براي انجام آن افزون‌ بر تامين امکانات و بستر فني، بايد فرهنگ‌ سازي لازم براي استفاده از آب‌ هاي بسته‌ بندي در بين مردم انجام شود.‏
قائم‌ مقام وزير نيرو از ضرورت مديريت مصرف و تقاضا در بخش آب‌ سخن گفت و افزود: در اين زمينه بايستي سرمايه‌ گذاري لازم براي استفاده از روش‌ ها و تجهيزاتي که مصرف‌ کننده را به استفاده حداقلي از آب تشويق کند، انجام گيرد. چرا که هم‌ اکنون حتي اگر مردم بخواهند مصرف خود را کاهش دهند، بسياري از تجهيزات مورد استفاده آنها اجازه اين کار را به مشترک نخواهد داد.‏