کد خبر: 4017
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۳

فیلم‌های متقاضی جشن سینما چنگی به دل نمی‌زنند

فیلم‌های متقاضی جشن سینما چنگی به دل نمی‌زنند

ملک جهان خزایی که این روزها به عنوان یکی از اعضای هیات داوری شانزدهمین جشن خانه سینما مشغول بازبینی آثار است، بر این موضوع تاکید کرد که فیلم‌ها چندان چنگی به دل نمی‌زنند.
ملک جهان خزایی طراح صحنه و لباس سینمای ایران و عضو هیات داوری شانزدهمین جشن سینمای ایران در بخش ظراحی هنری به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که جشن سینما سه سال برگزار نشد ما ناگزیر هستیم آثار این سال‌ها را یکجا بررسی کنیم که کار سختی است. به هر حال این روزها به همراه سایر اعضای هیات داوری جشن خانه سینما مشغول بازبینی فیلم ها هستم و روزی چهار فیلم دیده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
این عضو هیات داوری جشن سینما درباره نحوه ارزیابی آثار توضیح داد: طبق لیست موجود به هر یک از فیلم ها بنا بر معیار ارزیابی که کلیت فیلم را در نظر می گیرد، امتیاز می دهیم و در نهایت فیلم هایی که بیشترین امتیاز را دریافت کردند مورد ارزیابی داوران جشن خانه سینما قرار می گیرد و تا این لحظه شانس برخی از فیلم ها برای راه یافتن به داوری نهایی جشن خانه سینما کم شده است.