کد خبر: 1562
تاریخ انتشار: ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

فهرست واگذاری های سال ۹۳ روی میز هیات واگذاری

فهرست واگذاری های سال ۹۳ روی میز هیات واگذاری

گروه بازارسرمایه : رییس کل سازمان خصوصی سازی از ارائه و طرح فهرست نهایی شرکت های قابل واگذاری در سال ۹۳ در جلسه آینده هیات واگذاری خبر داد .
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در مورد فهرست نهایی شرکت های قابل واگذاری در سال ۹۳، گفت: تصمیم گیری در مورد فهرست واگذاری های سال ۹۳ سازمان خصوصی سازی متفاوت از سال های گذشته است و امسال تصمیم گرفتیم شرکت های قابل واگذاری را با هماهنگی شرکت های مادرتخصصی مورد بررسی قرار دهیم.
وی تصریح کرد: با بررسی های صورت گرفته، تاکنون اتفاق نظر سازمان خصوصی سازی با شرکتهای مادرتخصصی برای درج نام ۱۶۱ شرکت در فهرست واگذاری های سال ۹۳ قطعی شده که از این تعداد ۵۹ شرکت به گروه یک و ۱۰۲ شرکت به گروه دو تعلق دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درج یا عدم درج نام ۶۲ شرکت در فهرست واگذاری های امسال که ۶ بنگاه گروه یک و ۵۶ بنگاه گروه دو را شامل می شود نیز در حال بررسی است؛ به علاوه اینکه تا برگزاری جلسه آینده هیات واگذاری بررسی ۱۵۳ شرکت در قالب ۴۵ شرکت گروه یک و ۱۰۸ شرکت گروه دو در برنامه های این سازمان قرار دارد.
وی گفت: در مجموع در خصوص ۳۷۶ شرکت برای درج در فهرست واگذاری های سال ۹۳ سازمان خصوصی سازی کار کارشناسی صورت خواهد گرفت و تلاش می کنیم لیست کاملی را برای طرح در جلسه آینده هیات واگذاری آماده کنیم.