فعالیت بیش از ۴۰۰ انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور ‏

0
۳۴۶ بازدید

ایلنا: رییس سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده گفت:

بیش از ۴۰۰ انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور شکل گرفته است.‏
جواد تقوی سبزواری، رییس سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده اظهار داشت: در مجموعه کشور تنها یک سازمان دولتی در این حوزه فعالیت می‌کند اما تشکل‌های بخش خصوصی دیگری نیز هستند که در این راستا فعالیت می‌کنند.‏
وی افزود: البته تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند در این فضا به ما کمک کنند و برای اینکه این بحث فراگیر شود این اجازه را داده‌ایم تا ‏NGO‌‎ها و انجمن‌هایی در سراسر کشور شکل گیرد به ما کمک کنند.‏
تقوی تصریح کرد: البته موسسه استاندارد و سازمان غذا و دارو هم ارگان‌هایی برای احقاق حقوق مصرف کننده تلقی می‌شوند.‏
ایلنا: رییس سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده گفت: بیش از ۴۰۰ انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور شکل گرفته است.‏
جواد تقوی سبزواری، رییس سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده اظهار داشت: در مجموعه کشور تنها یک سازمان دولتی در این حوزه فعالیت می‌کند اما تشکل‌های بخش خصوصی دیگری نیز هستند که در این راستا فعالیت می‌کنند.‏
وی افزود: البته تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند در این فضا به ما کمک کنند و برای اینکه این بحث فراگیر شود این اجازه را داده‌ایم تا ‏NGO‌‎ها و انجمن‌هایی در سراسر کشور شکل گیرد به ما کمک کنند.‏
تقوی تصریح کرد: البته موسسه استاندارد و سازمان غذا و دارو هم ارگان‌هایی برای احقاق حقوق مصرف کننده تلقی می‌شوند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7529