فطانت: به استاندارهای نوین حسابداری نیاز داریم

0
۲۳۷ بازدید

الزامات بین‌المللی شدن بورس اعلام شد

رئیس سازمان بورس گفت: برای بین‌المللی شدن بورس و عرضه شرکت‌ها در بورس‌های جهانی و تامین مالی آنها از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، باید استانداردهای بین المللی ترجمه و در اختیار حسابرسان قرار گیرد.‎‏ محمد فطانت در همایش حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به لزوم بین المللی شدن بازار سرمایه گفت: بر این اساس باید صورت های مالی تلفیقی طبق الزامات و متناسب با استانداردهای بین المللی گزارش نویسی تنظیم شده و منتشر شود.‎‏ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: برای بین المللی شدن بورس و عرضه شرکت ها در بورس های جهانی و تامین مالی آنها از طریق سرمایه گذاری های خارجی، باید استانداردهای بین المللی ترجمه و در اختیار حسابرسان قرار گیرد.‎

وی تصریح کرد: همچنین در کوتاه مدت علاوه بر انتشار صورت های مالی به زبان فارسی، باید در گام نخست صورت های مالی شرکت ها به زبان انگلیسی در سامانه در سامانه کدال منتشر شود و درگام بعدی صورت های مالی شرکت های بزرگ علاوه بر استانداردهای مالی با استانداردهای بین المللی نیز منطبق شود.‎‏ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توسعه اقتصادی کشور، با اتکای صرف بر نظام بانکی و بدون درنظر گرفتن بازار سرمایه، ممکن نیست، لذا می توان گفت بازار سرمایه، به منزله ریلی است که اقتصاد، ناگزیر از حرکت در آن مسیر است.‎

فطانت تصریح کرد: توسعه اقتصادی کشور، با اتکای صرف بر نظام بانکی و بدون درنظر گرفتن بازار سرمایه، ممکن نیست، لذا می توان گفت بازار سرمایه، به منزله ریلی است که اقتصاد، ناگزیر از حرکت در آن مسیر است.‎‏ سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اعتباربخشی به صورت های مالی که وظیفه اصلی حسابرسان مستقل است در نگاه جدید متحول شده است، گفت: امروزه سرمایه گذاران انتظار بیشتری نسبت به آگاهی از صورت های مالی شرکت ها دارند و انتشار این اطلاعات به صورت سالانه، پاسخگوی نیاز آنها نیست، بلکه این نیاز، دائمی و فراگیر شده است و پاسخگویی دائمی به سهامداران به بسترهای الکترونیکی مانند سامانه الکترونیکی XBRL ‎احتیاج دارد.‎

وی خاطرنشان کرد: توسعه نهادها و ابزارهای جدید از دیگر اقداماتی است که باید صورت بگیرد و در این راستا، ابزارهای جدیدی تعریف شده و بسیاری نیز در دست تعریف است، مانند فروش اختیاری که در شورای فقهی تصویب شده و این اوراق را می توان هر لحظه خرید و فروش کرد که این امر نیاز به استانداردهای حسابرسی برای حسابرسان دارد.‎‏ فطانت در خصوص ابزارهای معاملاتی ادامه داد: علاوه بر این، ابزارهای دیگری نیز در حوزه بورس کالا و بورس اوراق بهادار تعریف شده که نیاز به استاندارهای حسابداری جدید دارد.‎

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه روش های حسابرسی جدید به طور متوازن باید در بازار سرمایه حرکت کنند گفت: در مسیر حرکت رو به رشد، حسابرسی شرکت های بورسی و فرابورسی، به تنهایی موضوع کار حسابرسان نیست، بلکه با ترویج انواع صندوق ها و اوراق جدید، حسابرسان باید الزامات حسابرسی جدید را فراهم کنند.‎‏ وی با اشاره به اینکه در یک مجمع جهانی اقتصادی، ۱۴۰ کشور را به ۳ دسته تقسیم کردند درباره این کشورها گفت: گروه و دسته اول فقط به منابع طبیعی مانند استخراج نفت و گاز اتکا دارند اما دسته دوم کشورهایی هستند که به کارایی توجه دارند و دسته سوم به نوع آوری توجه دارند.‎‏ وی با بیان اینکه برخی کشورها در حال گذار از مرحله اول به دوم هستند، گفت: ایران همچنان در دسته اول قرار دارد و برای این که از دسته اول به دسته دوم حرکت کند راهی ندارد جز این که نقش بازار سرمایه در اقتصاد پررنگ تر شود.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10427