کد خبر: 3945
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۳

فروش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سه غول فولادی ایران

فروش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سه غول فولادی ایران

مجموع فروش سه فولادساز بزرگ ايران در سه ماه نخست امسال به بيش از 5000 ميليارد تومان رسيد.‏

تحليل آمار و اطلاعات منتشر شده از سوي سه فولادساز بزرگ کشور نشان مي‌دهد که در سه ماه نخست امسال بيشترين رشد توليد مربوط به ذوب آهن اصفهان به ميزان 17.75 درصد بوده است. ضمن اينکه رشد توليد در فولاد مبارکه به 0.38 درصد رسيد اما فولاد خوزستان با افت توليد 9.21 درصدي مواجه شد.‏
براين اساس در سه ماه نخست 1393 توليد شرکت ذوب آهن اصفهان شامل تيرآهن، ميلگرد و کلاف و ساير محصولات بالغ بر 563 هزار و 457 تن شد. ارزش فروش محصولات اين شرکت نيز در همين مدت به بيش از 1124 ميليارد تومان رسيد. در همين حال توليد شرکت فولاد مبارکه شامل محصولات گرم و سرد، پوشش دار و ساير محصولات به بيش از يک ميليون و 584 هزار تن رسيد. فروش فولاد مبارکه نيز در سه ماهه اول 1393 از مرز 2606 ميليارد تومان گذشت.‏
فولاد مبارکه هدف توليد خود را براي سال جاري پنج ميليون و 827 هزار تن اعلام کرده است.‏
از سوي ديگر توليد محصول در فولاد خوزستان شامل اسلب و بلوم و بيلت نيز به بيش از 863 هزار و 845 تن رسيد. فروش اين شرکت هم در مدت زمان يادشده معادل بيش از 1238 ميليارد تومان بود.‏
فولاد خوزستان توليد 1393 خود را 3.5 ميليون تن پيش‌بيني کرده است.‏
به اين ترتيب مجموع توليد و ارزش فروش سه فولادساز بزرگ ايران در سه ماهه نخست 1393 به ترتيب به بيش از سه ميليون تن و 5000 ميليارد تومان رسيد.‏