کد خبر: 12465
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

فروش ۱۰۰۰ میلیارد ریالی اوراق سلف نفت کوره در بورس انرژی

فروش ۱۰۰۰ میلیارد ریالی اوراق سلف نفت کوره در بورس انرژی

طی دو هفته و در دو مرحله مجموعا 1000 میلیارد ریال اوراق سلف نفت کوره، در بورس انرژی عرضه شد و فروش رفت.

در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، بیش از 300 میلیارد ریال اوراق باقی مانده سلف نفت کوره به فروش رسید تا اولین پیش فروش فراورده های نفتی در بورس، با موفقیت رقم بخورد.طی معاملات آخرین روز هفته کاری گذشته، عرضه دومین بخش از اوراق سلف نفت کوره 380 سانتی شرکت ملی نفت ایران با موفقیت به اتمام رسید و جمعاً طی دو مرحله یک هزار میلیارد ریال از این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شد. لازم به ذکر است جمعاً 172 شخص حقیقی و حقوقی جزء خریداران این اوراق بودند.اوراق سلف نفت کوره برای نخستین بار اول اردیبهشت در بورس انرژی عرضه شد. با موافقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت و نهایی شدن زیرساختهای مورد نیاز، برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران با همکاری شرکت تامین سرمایه امین، در بورس انرژی عرضه شد.

اندازه هر قرارداد از این اوراق معادل یک تن نفت کوره است . انتشار این اوراق با مجوز صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس درخواست شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است.گفتنی است این اوراق قابلیت اعمال اختیار فروش و خرید تبعی را به ترتیب برای سرمایه گذاران و شرکت ملی نفت ایران طبق شرایط قرارداد داراست و همچنین از قابلیت معامله ثانویه در بورس انرژی ایران برخوردار است.سود روز شمار این اوراق 23 درصد است که در پایان دوره زمانی قرارداد یکسال 25 درصد سود تضمینی به دارندگان آن پرداخت می شود، این سود می تواند تا سقف 28 درصد افزایش یابد.