کد خبر: 10174
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۳

فروش واجاره مسکن در رکود هم گران شد

فروش واجاره مسکن در رکود هم گران شد

معاملات مسکن در پاییز نزولی شد

گروه امورزیربنایی: مرکزآمار ایران اطلاعات فروش و اجاره مسکن تهران در پاییز امسال را اعلام کرد‎.
‎بر اساس اطلاعات مرکز آمار، متوسط قیمت فروش هرمترمربع مسکن در تهران چهار میلیون تومان، متوسط قیمت اجاره هر متر مربع ۱۹ هزار تومان و متوسط قیمت فروش هر متر مربع مسکن کلنگی چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است‎.
‎متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران حدودا چهار میلیون تومان بوده است که نسبت به فصل پاییز ۵٫۹ درصد و نسبت به فصل زمستان سال ۹۲، ۶٫۲ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۳٫۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۸٫۴ درصد افزایش داشته است‎.
‎در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود هشت میلیون و ۳۳۱ هزار تومان در منطقه ۱ و کمترین آن حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است‎.
‎همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‏‎گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۲ درصد بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۹ درصد کمترین سهم را دارند‎.
‎متوسط قیمت فروش ‏
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران، چهار میلیون و ۴۱۰ هزار تومان بوده است که نسبت به سال به فصل قبل ۴٫۹ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱٫۱ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‎های بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۲٫۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳٫۵ درصد، افزایش داشته است‎.
‎در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‎های مسکونی کلنگی معامله شده حدود هشت میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در منطقه ۳ و کمترین آن حدود یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در منطقه ۲۰ بوده است‎.
‎متوسط مبلغ اجاره ماهانه ‏
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‎‌‎های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۹ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل، ۳٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰٫۲ درصد، افزایش داشته است‎.
‎همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۹٫۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٫۴ درصد افزایش داشته است‎.
‎در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۳۱ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن ۹۰۰۰ تومان در منطقه ۱۹ بوده است‎.
‎همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۴ درصد بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱٫۳ درصد کمترین سهم را دارند‎. ‎
پیش بینی ها کاهش داشت
این در حالی است که از پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در سال ۹۲ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، در شهر تهران در سال ۹۲، تعداد ۱۷۷ هزار و ۶۸۰ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود ۷٫۷ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها ۸ واحد بوده است‎.
‎همچنین تعداد ۲۱ هزار و ۲۴۴ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال ۹۲ صادر شده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰٫۶ درصد کاهش داشته است‎.
‎از سوی دیگر در سال ۹۲، تعداد ۷۷۰ هزار و ۴۱۰ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور، پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود ۵٫۵ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان۳٫۷ واحد بوده است‎ .
‎تعداد ۲۰۶ هزار و ۳۹۵ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در سال ۹۲ صادر شده که نسبت به سال گذشته درصد ناچیزی افزایش داشته است‎.