کد خبر: 728
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۳

فروش” ارز” به افراد خاص توسط “بانک مرکزی”

فروش” ارز” به افراد خاص توسط “بانک مرکزی”

باشگاه خبرنگاران: مدیر عامل سابق بانک ملی گفت: سیاست های اعمال شده برای فروش ارز در امارات توسط بانک مرکزی اعمال شده و بانک ملی فقط کارگزار فروش ارز بوده است .
فرشاد حیدری “مدیر عامل سابق بانک ملی”  در خصوص فروش ارز در امارات به افراد خاص اظهار داشت: در سال ۹۰، بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز، اقدام به فروش ارز در امارات کرد که بر اثر سیاست های اعمال شده ارز ذکر شده فقط به افراد خاص فروخته می شد.
حیدری افزود: بعد از اختلاس سال ۹۰  در بانک ملی ، شائبه هایی بوجود آمد و بانک مرکزی هم در این شرایط سعی می کرد تا به خاطر مشکلات بوجود آمده در بازار ارز، فرش ارز به افراد خاص را به بانک ملی ربط دهد.
مدیر عامل سابق بانک ملی با اشاره به اینکه بانک ملی در جریانات بوجود آمده کاملا بی تقصیر بوده اظهار داشت: تمام دستورات و سیاست های اعمال شده برای فروش ارز در امارات توسط “بانک مرکزی” تعیین شده و خریدارها را هم بانک مرکزی تعیین می کرد و در این شرایط بانک ملی تنها به عنوان یک کارگزار عمل میکرد.
وی گفت: بانک ملی هیچگاه ارز نداشته و فقط به عنوان یک بانک عامل فروش ارز عمل کرده است.
حیدری درباره شروع افزایش نرخ ارز در پاییز ۹۰ گفت: روند فروش ارز از اوایل سال ۹۰ در حجم وسیع در امارات توسط بانک مرکزی شروع شد و افزایش قیمت ارز هم از پاییز به بعد آغاز شد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در شرایطی که با مشکلاتی روبرو شده بود می خواست در افکار عمومی به گونه ای القا کند که بانک ملی ارزها را فروخته است در صورتی که بانک ملی فقط کارگزار بانک مرکزی بوده است.