فرمان بانک مرکزی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد

0
۲۶۸ بازدید

به تازگی بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز از آنها خواسته تا با رعایت ضوابط ماده قانونی مربوط به تامین مسکن اقشار کم درآمد به وظیفه خود در این رابطه عمل کنند.

براین اساس باید نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک‌ها به حساب خزانه به منظور اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد واریز شود. بانک مرکزی در این بخشنامه، ماده واحده “قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد” مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس را به بانک‌ها یادآوری کرده است که این ماده نیز تاکید دارد: ” به‌منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر،‌ نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه، واریز و معادل ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در‌ قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ (‌صد) حضرت امام(‌ره) (‌ویژه کمک به مسکن محرومین) واریز کند”. بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده که” نظر به اینکه تحقق رویکرد این ماده قانونی مستلزم همکاری شبکه بانکی و واریز نیم درصد درآمد مشمول مالیات خود به حساب خزانه خواهد بود، ضروری است بانک یا موسسه اعتباری خاطی به‌قید تسریع، نسبت به واریز سهم خود به حساب شماره ۲۱/۱۲۹۰ خزانه، موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۵ درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اقدام کند”. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9816