فرشاد مومنی در نشست اقتصاد سیاسی حمایت از تولید ملی مطرح کرد: درک مفهوم تولید ملی نخستین گام برای بهبود اوضاع کشور

0
۱,۱۲۹ بازدید

نشست اقتصاد سیاسی حمایت از تولید ملی با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

 

رویا ایلکا

بخش اول

نشست  اقتصاد سیاسی حمایت از تولید ملی با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، درابتدای این نشست فرشاد مومنی با اشاره به اینکه طی چند ساله اخیر رسمی وجود دارد که در آغاز سال عنوانی را برای آن سال در نظر می گیرند،گفت: ولی متاسفانه دردوره خود این رسم به نحو بایسته ای گفت و شنود انجام نمی شود و در حیطه عمومی نیز این سوال مطرح نمی شود که نقاط ضعف وقوت این رسم چیست؟

وی ادامه داد: این مساله ای است که می تواند موضوع بحث های جدی قرار بگیرد و اگر فراتر از عدد و رسم بخواهیم به آن نگاه کنیم و در جست و جوی عدد برای آن باشیم حتما باید از موضع کارشناسی و به صورت غیر سیاست زده در این مورد بحث و فکر کنیم و ببینیم هزینه های این رسم و نقاط ضعف و قوت آن برای جامعه چیست؟

مومنی خاطرنشان کرد: برخی از سر بی اعتنایی و عده ای به دلایلی دیگر ترجیح می دهند در مورد امری که جامعه برای آن زمان و منابع مادی و انسانی می گذارد بحث بایسته ای صورت نگیرد و به همان شکلی که بوده ادامه پیدا می کند .

این اقتصاددان افزود: طی سال های گذشته شاهد بودیم که تحت این عنوان ایده هایی مطرح می شود که فرصتی برای جامعه است اما برای اینکه این فرصت به دستاورد تبدیل شود لوازمی نیازاست لذا به هیچ وجه تا این لحظه نمی توانیم داوری کنیم که بودن این رسم بهتر است یا نبودنش و یا اینکه نیاز به اصلاح دارد.

مومنی تصریح کرد: به اعتبار اینکه مساله دفاع از تویلد ملی از منظر ملاحظات سطح توسعه یک مساله زیربنایی است که به گونه ای بقا و بالندگی کشور و مساله کیفیت زندگی مردم و تمامیت ارضی کشور به چگونگی دست یابی به یک فهم جمعی و چگونگی دفاع از آن بر می گردد ما هم باید از این فرصت استفاده کنیم و دقت ها و ظرافت هایی که این مساله دارد را برجسته کنیم به امید اینکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن واقعیت ها وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در هر پوشش علمی درباره مسائل معطوف به توسعه یک مساله حیاتی وجود دارد که آن هم این است که اگر ما نتوانیم یک صورت بندی دقیق و عملیاتی از مفاهیمی که به کار می بریم ارائه کنیم و برای آن  پایه  نظری مشخص ارائه کنیم و براساس آن ها یک مقیاس های سنجش مشخصی برای اندازه گیری تحولات در آن حیطه در نظر نگیریم نمی توانیم انتظار دستاورد داشته باشیم.

مومنی ادامه داد: بنابراین مهم ترین کاری که برای همه کسانی که می خواهند اوضاع و احوال ایران بهتر شود این است که اول باید بابی باز شود درباره درکی که ما از مفهوم تولید ملی داریم و اگر بپذیریم که دریک ساخت توسعه نیافته رانتی بحث از تولید صرفا و منحصرا از زاویه نگاه سطح توسعه معنادار خواهد بود آن وقت می توانیم درباره این که یک تولید توسعه گرا واجد یا متضمن چه ویژگی هایی است و تولید امروز ما چه نسبتی با آن دارد صحبت کنیم.

ادامه دارد…

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=81109