فراخوان جدید دولت به همه واردکنندگان کالاهای اساسی

0
۴۴۱ بازدید

مهر: وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت به طور رسمی از واردکنندگان کالاهای اساسی درخواست کرد تا در صورت توانایی، برای عقد قرارداد واردات گندم به شرکت بازرگانی دولتی ایران مراجعه کنند.‏
وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت اعلام کرده است که حاضر است با تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی حائز شرایط، قرارداد منعقد کند.‏
بر این اساس، شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئولیت یافته تا با تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی مقتدر برای واردات گندم، قرارداد همکاری امضا کند. در اطلاعیه ای که این شرکت به واردکنندگان کالاهای اساسی ارسال کرده، آمده است: شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی دارد در راستای تهیه، تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور از جمله گندم، با آن دسته از شرکتهای بخش خصوصی که توانایی واردات گندم را دارند، قرارداد خرید منعقد کند.‏

مهر: وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت به طور رسمی از واردکنندگان کالاهای اساسی درخواست کرد تا در صورت توانایی، برای عقد قرارداد واردات گندم به شرکت بازرگانی دولتی ایران مراجعه کنند.‏
وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت اعلام کرده است که حاضر است با تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی حائز شرایط، قرارداد منعقد کند.‏
بر این اساس، شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئولیت یافته تا با تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی مقتدر برای واردات گندم، قرارداد همکاری امضا کند. در اطلاعیه ای که این شرکت به واردکنندگان کالاهای اساسی ارسال کرده، آمده است: شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی دارد در راستای تهیه، تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور از جمله گندم، با آن دسته از شرکتهای بخش خصوصی که توانایی واردات گندم را دارند، قرارداد خرید منعقد کند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2184