فاصله سرسام آور حجم پوشاک وارداتی با آمارهای رسمی

0
۳۹۴ بازدید

گمرک ایران: ۵ میلیارد دلار وارد کردیم ؛ گمرک همسایه ها: ۷۵۰ میلیون دلار صادر کردیم

بزرگترین نقص دربخش واردات چادر مشکی رانتی بود که در زمان تعرفه‌های متفاوت برای واردات وجود داشت و زیرعنوان استفاده از مقدسات و حجاب و نیازمندی مردم به چادرمشکی‌، تعرفه‌ای ویژه ای وضع و سود بسیار زیادی را با این عنوان عاید عده‌ای کردند

گروه تولید

دبیر انجمن نساجی ایران گفت:براساس آمار گمرک ارزش واردات پوشاک ما سال گذشته ۵میلیون دلار بود در حالیکه آمار گمرکات کشورهای همسایه که به ایران پوشاک صادر کرده اند ۷۵۰میلیون دلار است که باید بررسی کنیم این اختلاف فاحش از کجا ناشی می شود.

مهدی رئیسی زاده گفت: ظرفیت تولید چادرمشکی درکشور به ۱۰میلیون مترمربع درسال می رسد وتولید هم حدود ۵ میلیون متر مربع است ولی نیاز واقعی چادر مشکی در کشور حدود ۷۵ میلیون مترمربع است.

وی با اشاره به اینکه کمبود تولید چادر مشکی در کشور با واردات تامین می شود، افزود: بخشی هم از طریق مسافران و زائران عتبات عالیات و حج وارد می شود، بقیه از طریق اسکله‌های غیرمجاز، مناطق آزاد و همچنین از طریق اظهار خلاف واقع در گمرکات وارد می شود و البته برای برخی کالاها غیر از چادر مشکی نیز این وضع متصور است.

دبیر انجمن نساجی ایران افزود: با تصویب دولت از سال ۸۷ تا سال گذشته تعرفه واردات چادرمشکی ۱۰ درصد و تعرفه واردات انواع پارچه ۳۲ درصد بود که این اختلاف ۲۲ درصدی تعرفه موجب شد همواره واردکنندگان پارچه اظهار می کردند چادر مشکی وارد کرده اند و از آنجا که امکان بازرسی کانتینرها در حجم وسیع در آن مقطع زمانی امکان پذیر نبود، واردکنندگان از این تعرفه ویژه سوء استفاده‌های فراوانی کردند.

همسان سازی تعرفه‌ها در مورد واردات پارچه

رئیسی زاده گفت: برای حل این تناقض تعرفه‌ای، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک‌، همسان سازی تعرفه‌ها را در مورد واردات پارچه و چادر مشکی انجام دادیم و با یکسان کردن تعرفه ها از ابتدای امسال آن را هم برای پارچه و هم برای چادر مشکی، ۳۲ درصد قرار دادیم و تعرفه ویژه برای واردات چادرمشکی وجود ندارد.

وی افزود: بزرگترین نقص در این باره رانتی بود که در زمان تعرفه‌های متفاوت برای واردات چادر مشکی و پارچه وجود داشت و زیر عنوان استفاده از مقدسات و حجاب و نیازمندی مردم به چادرمشکی‌، تعرفه‌ای ویژه ای وضع و سود بسیار زیادی را با این عنوان عاید عده‌ای کردند.

دبیر انجمن نساجی ایران گفت : ۶۰ تا ۶۵ میلیون مترمربع نیاز به واردات چادرمشکی در سال داریم و از نظر آماری شاید این ارقام رعایت می شد و محل دقیق احراز آن گمرکات است اما در عمل بیش از این مقدار از گمرکات ترخیص شده است.

رئیسی زاده گفت: با استقرار سامانه‌های هوشمند در گمرکات و عزم مسئولان مشکل واردات غیرقانونی حل خواهد شد اما نکته مهم این است که مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس برای مناطق و حوزه های انتخابیه خود شعار افزایش مناطق آزاد را برای انتخابات بعدی سر می دهند در حالی احداث این مناطق باید تعریف خاصی داشته باشد و تنها به صادرات و امور مربوط به آن بپردازد اما اکنون تبدیل به محل واردات شده است و زیرنظر گمرک هم نیست.

وی با بیان اینکه هم اکنون با موضوع محل خروج کالا یکی در گمرکات و دیگری در مناطق آزاد مواجهیم ، افزود: باید با هماهنگی میان این دو مجموعه و جلوگیری از فعالیت اسکله‌های غیرمجاز و جلوگیری اظهار خلاف واقع‌، به روند واردات پوشاک به ویژه چادر مشکی سامان دهیم.

وی گفت: یکی از موارد خلاف گویی در اظهارات، مربوط به واردات فرش ماشینی با نام پا دری بود پا دری حداکثر در ابعاد یک متر در دو متر مربع خواهد بود اما آیا ابعاد ۳ متر در ۴ متر را می توان پا دری نامید ، بنابر این با این اظهار به جای اینکه ۳۰ دلار حقوق ورودی پرداخت کنند به اسم پا دری ۲ دلار پرداخت می کردند که جلوی آن گرفته شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13127