کد خبر: 6372
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۳

غیرمنطقی بودن نرخ بالای مرکبات

غیرمنطقی بودن نرخ بالای مرکبات

رئیس اتحادیه باغداران کشور با اشاره به سرمازدگی نوار شمالی،

درباره وضعیت تامین پرتقال کشور، گفت: هیچ مشکلی در تامین مرکبات مورد نیاز از جمله پرتقال برای سال جاری نداریم.             
با وجودی که سال گذشته تولید مرکبات کشور مازاد بر نیاز داخل بود اما بخشی از محصول در فرآیند برداشت، انبارداری، سردخانه و مصرف به هدر رفت که با برنامه ریزی های صورت گرفته قصد داریم امسال با کاهش ضایعات محصول در مراحل تولید و مصرف، پرتقال مورد نیاز را تامین کرده تا نیازی به واردات این محصول نداشته باشیم.
به گفته مجتبی شادلو: سرما تنها به بخش اندکی از پرتقال محدوده نوار شمال کشور در سال جاری آسیب وارد کرده که کسری مورد نیاز به این محصول را از مناطق جنوبی تامین خواهیم کرد.
وی درباره قیمت فعلی مرکبات در بازار مصرف نیز اظهار داشت: نرخ فعلی مرکبات از جمله پرتقال در بازار کشور غیرمنطقی است و باید کاهش یابد.
وی افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم پرتقال با قیمت یک هزار تا یک هزار و 500 تومان از باغداران خریداری می شود که این محصول بازار به قیمت 5 تا 8 هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می رسد.
به گفته وی، با وجود افزایش تولید انواع مرکبات از جمله نارنگی و کیوی درسال جاری حتی در صورت کاهش نسبی تولید پرتقال نیز هیچ نیازی به واردات این محصول نداریم.
با وجودی که سال گذشته بخشی از مرکبات استان مازندران در اثر سرمازدگی آسیب دید، اما ارقام مختلف پرتقال در استان های دیگر کشور تولید می شود که نیاز بازار را تامین خواهد کرد.