عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بورسی

0
۲۲۱ بازدید

۱۵‏ دی ‏۱۳۹۲‏ آغاز روند نزولی بازار بوده است و با توجه به گذشت یکسال از آغاز روند نزولی شاخص ، در این گزارش به بررسی بازده صندوق ها طی یکسال اخیر می پردازیم.

در این مدت ‏۶۶صندوق مشترک سرمایه گذاری بیشتر از یک سال عمر داشته اند.شاخص بورس اوراق بهادار طی سال منتهی به ۱۴ دی ۱۳۹۳، کاهش -۲۲.۸% را داشته است. ۲۳ صندوق در بین ۶۶ صندوق بازدهی بیشتر از شاخص بازار داشته اند. صندوق فیروزه تنها صندوقی می باشد که بازدهی آن طی این یک سال مثبت بوده است. با لحاظ حداقل کردن ۳% هزینه های صندوق ، ۳۶ صندوق عملکرد بهتری از شاخص داشته اند.همانطور که در شکل دیده می شود ، نمودار توزیع بازدهی ها تقریبا نرمال است و میانگین آن ۳% کمتر از میانگین بازدهی شاخص است . این اختلاف در میانگین بازدهی صندوق ها با شاخص به دلایل منطقی قابل قبول است. از جمله این دلایل وجود هزینه مدیریت ، ضامن نقدشوندگی و سایر ارکان است که حداقل ۳ تا ۵ درصد خالص ارزش روز صندوق را شامل می شود .‏

به گزارش شرکت مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین ، علاوه بر این نمودار دارای اندکی چولگی به راست ( تراکم بیشتر در سمت چپ میانگین ) است که حاکی از عملکرد ضعیف تر نسبت به نرمال است.تحلیل آماری توزیع با توجه به اینکه تقریبا نرمال بوده است ، بایستی بین دو انحراف معیار مثبت و منفی بیش از ۹۵% مشاهدات یا در این بررسی حدود ۶۳ شرکت در محدوده بازدهی -۵% تا -۴۵.۴% قرار داشته باشند.همه موارد فوق نشان می دهد که با وجود تفاوت در عملکرد صندوق های مختلف ، اما کلیت صندوق های بازار بازدهی نرمال و با لحاظ کردن هزینه های صندوق ، میانگین توزیع بازده صندوق ها برابر بازدهی شاخص بوده اند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8821