کد خبر: 6431
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۳

عملکرد شرکت های بورسی در ۶ ماهه اول سال

عملکرد شرکت های بورسی در ۶ ماهه اول سال

يک کارشناس بازار سرمايه ،در خصوص عملکرد شش ماهه شرکت ها گفت: حدود 10 الي 15 درصد شرکت ها بين 50 تا 60 درصد سودهاي خود را محقق کردند و 70 تا 75 درصد شرکت ها نيز به 50 درصد سودهاي خود رسيده اند.

حسين خزلي خرازي، با اشاره به اينکه گزارش هاي عملکرد 6 ماهه شرکت ها خوب بود، گفت: 90 درصد شرکت هاي بورسي به پيش بيني ها رسيدند و حتي سودهاي پوشش داده آنها بيشتر از انتظار بازار بود.اين کارشناس ارشد بازار سرمايه افزود: حدود 10 تا 15 درصد شرکت ها بين 50 تا 60 درصد سودهاي خود را محقق کردند و 70 تا 75 درصد شرکت ها نيز به 50 درصد سودهاي خود رسيده اند.‏

خرازي با تاکيد بر اينکه وقتي شرکت ها در 6 ماهه ابتداي سال که اقتصاد کشور درگير رکود با تورم بالا و رشد اقتصادي منفي بود، توانسته اند طبق برنامه ريزي حرکت کنند و حداقل 50 درصد پيش بيني هاي خود را پوشش دهند و به طور قطع در نيمه دوم سال شرايط به مراتب بهتري را تجربه خواهند کرد، افزود: بر همين اساس است که اميدها به بازگشت روند بازار در نيمه دوم سال بيشتر است.وي همچنين به تجربه سال هاي گذشته بازار سرمايه اشاره کرد و گفت: در سالهاي گذشته زماني که در نيمه اول سال بازار کم بازده بود، در نيمه دوم سال به خصوص سه ماهه پاياني گردش معاملات بهتر بود.اين کارشناس بازار سرمايه پيش بيني کرد در چهار ماهه پاياني سال گردش معاملات افزايش يافته و بازده بازار مثبت شود.‏

خرازي در خصوص دلايل بازگشت بازار در ماه هاي پاياني سال اين گونه توضيح داد: با توجه به روند کاهشي تورم، رشد مثبت اقتصادي، کاهش نرخ تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي و گشايش در پرونده هسته اي مي توان به ماه هاي پاياني سال اميدوار بود، مگر اينکه اتفاق غير قابل پيش بيني و مخربي رخ دهد ،درغير اين صورت با وجود بهبود وضعيت شاخص هاي کلان اقتصادي ماه هاي پاياني سال مي توانند روزهاي خوبي را براي سهامداران ثبت کنند.‏