عقب نشینی قیمت طلا در آستانه نشست فدرال رزرو

0
۲۸۷ بازدید

گروه بازارپول : قیمت جهانی طلا در شرایطی امروز چهارشنبه تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و خارج شدن ذخایر طلا از صندوق های بزرگ سرمایه گذاری با کاهش روبرو شد که نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو به زودی اعلام خواهد شد

به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا دیروز با ۰.۲ درصد کاهش به مرز ۱۲۶۸ دلار رسیده است. قیمت این فلز گرانبها روز گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است. قیمت طلا روز دوشنبه به ۱۲۸۴ دلار رسید که این رقم در ۳ هفته اخیر بی سابقه بوده است.
بر اساس این گزارش تشدید خشونت ها در عراق در روزهای اخیر تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا داشته ولی به نظر می رسد نگرانی سرمایه گذاران نسبت به نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا بار دیگر موجب کاهش قیمت طلا شده است.
به نظر می رسد فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود بار دیگر ۱۰ میلیارد دلار از محرک پولی را کاهش خواهد داد. سرمایه گذاران بین المللی همچنین منتظر روشن شدن وضعیت افزایش نرخ بهره آمریکا هستند.
ادوارد میر کارشناس ارشد موسسه مالی اف سی استون تاکید کرد: بی شک افزایش نرخ بهره آمریکا به نفع ارزش دلار و به ضرر قیمت طلا خواهد بود.
تنش های سیاسی نیز هنوز این توانایی را دارد تا قیمت طلا را در کوتاه مدت و به صورت مقطعی افزایش دهد ولی به نظر من در شرایط کنونی نشست فدرال رزرو بیشترین تاثیر را بر قیمت طلا خواهد داشت.
میزان ذخایر طلای صندوق اس پی دی آر نیز روز گذشته با ۰.۲۶ تن کاهش به ۷۸۲ تن رسیده است.
نرخ بهره آمریکا به طرف دلار می چرخد یا طلا؟
قیمت جهانی طلا در شرایطی دیروز چهارشنبه تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و خارج شدن ذخایر طلا از صندوق های بزرگ سرمایه گذاری با کاهش روبرو شد که نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو به زودی اعلام خواهد شد.
یمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲ درصد کاهش به مرز ۱۲۶۸ دلار رسیده است. قیمت این فلز گرانبها روز گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است. قیمت طلا روز دوشنبه به ۱۲۸۴ دلار رسید که این رقم در ۳ هفته اخیر بی سابقه بوده است.
بر اساس این گزارش تشدید خشونت ها در عراق در روزهای اخیر تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا داشته ولی به نظر می رسد نگرانی سرمایه گذاران نسبت به نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا بار دیگر موجب کاهش قیمت طلا شده است.
به نظر می رسد فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود بار دیگر ۱۰ میلیارد دلار از محرک پولی را کاهش خواهد داد. سرمایه گذاران بین المللی همچنین منتظر روشن شدن وضعیت افزایش نرخ بهره آمریکا هستند.
ادوارد میر کارشناس ارشد موسسه مالی اف سی استون تاکید کرد: بی شک افزایش نرخ بهره آمریکا به نفع ارزش دلار و به ضرر قیمت طلا خواهد بود.
تنش های سیاسی نیز هنوز این توانایی را دارد تا قیمت طلا را در کوتاه مدت و به صورت مقطعی افزایش دهد ولی به نظر من در شرایط کنونی نشست فدرال رزرو بیشترین تاثیر را بر قیمت طلا خواهد داشت.
میزان ذخایر طلای صندوق اس پی دی آر نیز روز گذشته با ۰.۲۶ تن کاهش به ۷۸۲ تن رسیده است.

گروه بازارپول : قیمت جهانی طلا در شرایطی امروز چهارشنبه تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و خارج شدن ذخایر طلا از صندوق های بزرگ سرمایه گذاری با کاهش روبرو شد که نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو به زودی اعلام خواهد شد

به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا دیروز با ۰.۲ درصد کاهش به مرز ۱۲۶۸ دلار رسیده است. قیمت این فلز گرانبها روز گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است. قیمت طلا روز دوشنبه به ۱۲۸۴ دلار رسید که این رقم در ۳ هفته اخیر بی سابقه بوده است.
بر اساس این گزارش تشدید خشونت ها در عراق در روزهای اخیر تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا داشته ولی به نظر می رسد نگرانی سرمایه گذاران نسبت به نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا بار دیگر موجب کاهش قیمت طلا شده است.
به نظر می رسد فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود بار دیگر ۱۰ میلیارد دلار از محرک پولی را کاهش خواهد داد. سرمایه گذاران بین المللی همچنین منتظر روشن شدن وضعیت افزایش نرخ بهره آمریکا هستند.
ادوارد میر کارشناس ارشد موسسه مالی اف سی استون تاکید کرد: بی شک افزایش نرخ بهره آمریکا به نفع ارزش دلار و به ضرر قیمت طلا خواهد بود.
تنش های سیاسی نیز هنوز این توانایی را دارد تا قیمت طلا را در کوتاه مدت و به صورت مقطعی افزایش دهد ولی به نظر من در شرایط کنونی نشست فدرال رزرو بیشترین تاثیر را بر قیمت طلا خواهد داشت.
میزان ذخایر طلای صندوق اس پی دی آر نیز روز گذشته با ۰.۲۶ تن کاهش به ۷۸۲ تن رسیده است.
نرخ بهره آمریکا به طرف دلار می چرخد یا طلا؟
قیمت جهانی طلا در شرایطی دیروز چهارشنبه تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و خارج شدن ذخایر طلا از صندوق های بزرگ سرمایه گذاری با کاهش روبرو شد که نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو به زودی اعلام خواهد شد.
یمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲ درصد کاهش به مرز ۱۲۶۸ دلار رسیده است. قیمت این فلز گرانبها روز گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است. قیمت طلا روز دوشنبه به ۱۲۸۴ دلار رسید که این رقم در ۳ هفته اخیر بی سابقه بوده است.
بر اساس این گزارش تشدید خشونت ها در عراق در روزهای اخیر تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا داشته ولی به نظر می رسد نگرانی سرمایه گذاران نسبت به نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا بار دیگر موجب کاهش قیمت طلا شده است.
به نظر می رسد فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود بار دیگر ۱۰ میلیارد دلار از محرک پولی را کاهش خواهد داد. سرمایه گذاران بین المللی همچنین منتظر روشن شدن وضعیت افزایش نرخ بهره آمریکا هستند.
ادوارد میر کارشناس ارشد موسسه مالی اف سی استون تاکید کرد: بی شک افزایش نرخ بهره آمریکا به نفع ارزش دلار و به ضرر قیمت طلا خواهد بود.
تنش های سیاسی نیز هنوز این توانایی را دارد تا قیمت طلا را در کوتاه مدت و به صورت مقطعی افزایش دهد ولی به نظر من در شرایط کنونی نشست فدرال رزرو بیشترین تاثیر را بر قیمت طلا خواهد داشت.
میزان ذخایر طلای صندوق اس پی دی آر نیز روز گذشته با ۰.۲۶ تن کاهش به ۷۸۲ تن رسیده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2605