کد خبر: 10213
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۳

عضو گروه خواستاران تحول:‏حضور همه طیف ها نشان از شرایط خاص این دوره انتخابات دارد

عضو گروه خواستاران تحول:‏حضور همه طیف ها نشان از شرایط خاص این دوره انتخابات دارد

گروه بازار: ابراهيم خانيکي، رئيس پيشين واحد عضويت اتاق تهران وعضو شوراي مرکزي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران و از همراهان گروه خواستاران تحول در اتاقهاي بازرگاني در گفتگويي در زمينه انتخابات 18 اسفند سال جاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ديدگاهاي خود را بيان کرده است.‏

وي در خصوص حضور پررنگ تر خواستاران تحول در انتخابات اين دوره گفت: گروه خواستاران تحول با سابقه اي بالغ بر يک دهه و عملکردي مشخص در طي سالهاي گذشته و با شعار اينکه ما خواستار تحول هستيم و خواهيم بود و تحول خواهي شرط موفقيت است پا به اين عرصه مهم نهاده است. بستر سازيهاي اوليه صورت پذيرفته تا بتوان موفقيت را در آغوش گرفت، هر چند با حضور طيف هاي گوناگون در اين دوره کار کمي سخت است، اما با توجه به اينکه به کاري که ميکنيم ايمان داريم پس قطعاٌ موفق خواهيم بود.‏
خانيکي با بيان اينکه اتاق تهران ظرفيتي بالاتر از اين دارد. عملکرد اتاق تهران در اين سال ها مي توانست بهتر از اين باشد. جذب بازرگانان به اتاق در دوره مديريت خواستاران تحول بسيار بيشتر بود. اميدواريم انتخاباتي قدرتمند برگزار گردد و در نهايت به قوي تر شدن اتاق در اين برهه حساس بي انجامد، تصريح کرد: حضور همه طيف ها با گرايش هاي مختلف در انتخابات امسال نشانه ويژگي خاص اين دوره است. در اين راستا حضور چهره هاي متمايل به دولت و شبه دولتي ها نيز به صورت ويژه بر حساسيت اين دوره مي افزايد. خواستاران تحول با رويکردي ويژه از حضور افراد شايسته از هر طيف و گروه استقبال مي نمايد. فقط اميد است همه امکانات براي برگزاري انتخابات به بهترين وجه فراهم شودتا در انتها اتاقي پويا را شاهد باشيم.‏