عضو گروه خواستاران تحول:‏حضور همه طیف ها نشان از شرایط خاص این دوره انتخابات دارد

0
۲۵۲ بازدید

گروه بازار: ابراهیم خانیکی، رئیس پیشین واحد عضویت اتاق تهران وعضو شورای مرکزی انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران و از همراهان گروه خواستاران تحول در اتاقهای بازرگانی در گفتگویی در زمینه انتخابات ۱۸ اسفند سال جاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی دیدگاهای خود را بیان کرده است.‏

وی در خصوص حضور پررنگ تر خواستاران تحول در انتخابات این دوره گفت: گروه خواستاران تحول با سابقه ای بالغ بر یک دهه و عملکردی مشخص در طی سالهای گذشته و با شعار اینکه ما خواستار تحول هستیم و خواهیم بود و تحول خواهی شرط موفقیت است پا به این عرصه مهم نهاده است. بستر سازیهای اولیه صورت پذیرفته تا بتوان موفقیت را در آغوش گرفت، هر چند با حضور طیف های گوناگون در این دوره کار کمی سخت است، اما با توجه به اینکه به کاری که میکنیم ایمان داریم پس قطعاٌ موفق خواهیم بود.‏
خانیکی با بیان اینکه اتاق تهران ظرفیتی بالاتر از این دارد. عملکرد اتاق تهران در این سال ها می توانست بهتر از این باشد. جذب بازرگانان به اتاق در دوره مدیریت خواستاران تحول بسیار بیشتر بود. امیدواریم انتخاباتی قدرتمند برگزار گردد و در نهایت به قوی تر شدن اتاق در این برهه حساس بی انجامد، تصریح کرد: حضور همه طیف ها با گرایش های مختلف در انتخابات امسال نشانه ویژگی خاص این دوره است. در این راستا حضور چهره های متمایل به دولت و شبه دولتی ها نیز به صورت ویژه بر حساسیت این دوره می افزاید. خواستاران تحول با رویکردی ویژه از حضور افراد شایسته از هر طیف و گروه استقبال می نماید. فقط امید است همه امکانات برای برگزاری انتخابات به بهترین وجه فراهم شودتا در انتها اتاقی پویا را شاهد باشیم.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10213