کد خبر: 5547
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:‏ جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشور ویژه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:‏  جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشور ویژه است

در آستانه هفته تعاون ابراهيم نکو عضو کميسيون اقتصادي مجلس تعاوني ها را واقعيتي انکار ناپذير در اقتصاد کشور دانست.‏

وي با اشاره به اينکه به نقش تعاوني ها در اقتصاد کشور تاکيد شده است افزود : تعاوني هاجايگاه ويژه اي در اقتصاد کشور دارند و نقش آنها در اقتصاد کشور نقشي منحصر به فرد است . ‏
نماينده مردم رباط کريم افزود : در اصل 44 قانون اساسي به اين موضوع اشاره شده است و جايگاه تعاوني ها در عرصه اقتصادي کشور تبيين شده است و همانگونه که به نقش بخش خصوصي در کشور توجه مي شود بايد نقش اثر گذالر تعاوني ها توجه شود . ‏
ابراهيم نکو در پاسخ به اين سوال که با توجه به منويات مقام معظم رهبري  درباره اهميت وجودي تعاوني ها ، چرا مجلس و دولت به شکل جدي بحث تعاوني ها را دنبال نکردند و متاسفانه هنوز با مشکلات عديده ي مواجه هستند و از ظرفيت هاي تعاوني ها استفاده مناسب نشده است ؟ اظهار داشت : با توجه به مشکلات متعدد اقتصادي ،در مجلس موضوعات متعددي مطرح مي شود که با توجه به محدوديت هاي کميسيون اقتصادي نمي توان به تفضيل همه را مورد بررسي قرار داد .‏
وي افزود: با اين وجود دولت مي تواند از اختيارات خود طبق قانون استفاده کنند و اين موضوع را به شکل لايحه آماده و به مجلس تقديم کند و از اين ناحيه به کمک تعاوني ها بشتابد .‏