کد خبر: 10529
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: ‏ تنها ۲۰ درصد هیات نمایندگان اتاق با دلسوزی فعالیت می کنند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: ‏ تنها ۲۰ درصد هیات نمایندگان اتاق با دلسوزی فعالیت می کنند

انتقاد جهان اقتصاد به گذر از مرز اخلاق در جريان انتخابات

علي شفائي: ائتلاف بزرگ نام عنواني است که در جريان هشتمين دوره انتخابات اتاق هاي بازرگاني به محوريت گروه فعالان توسعه شکل گرفت.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، روز گذشته تعدادي از اعضاي ائتلاف بزرگ در جمع اصحاب رسانه حاضر شدند تا به تبيين مواضع خود در جريان انتخابات اتاق بازرگاني تهران و آينده اين مجموعه بپردازند.
گذشته از آنچه در اين نشست مطرح شد، حاشيه تلخ آن بود، احمدپورفلاح چهره اي شناخته شده در ميان فعالان اقتصادي کشور است، فعال اقتصادي که الگويي براي تعهد فعالان اقتصادي به مسوليت هاي اجتماعي است.
موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان يا همان محک محبوب و معروف که امروز به عنوان نماد انسان دوستي و مسوليت اجتماعي ايرانيان در جهان شناخته مي شود، از جمله تعهدات احمد پورفلاح و ياران او به اخلاق و مسوليت هاي اجتماعي است.
بدون اغراق مي توان مدعي شد که پورفلاح صاحب نام ترين فعال اقتصادي است که در اين دوره براي حضور در هيات نمايندگان نامزد نشده است، اما در جريان انتخابات ديگر اعضاي مجمع فعالان توسعه را تنها نگذاشته و براي رسيدن به موفقيت ايشان را همراهي مي کند.‏
در نشست روز گذشته تعداي از اعضاي ائتلاف بزرگ با اصحاب قلم در خصوص اعلام يک خبر ميان پورفلاح و تعدادي از همکاران رسانه اي بحثي شکل گرفت که در جريان اين مباحثه متاسفانه پورفلاح متهم به دروغ و دروغگويي شد، روندي که با انتقاد بسياري ديگر از اهالي رسانه همراه شد.
اينکه در جريان رقابت انتخاباتي افراد و گروه ها ضمن تبليغ خود از ديگران انتقاد کنند، قاعده پذيرفته شده است، اما توهين و تخريب جرياني متفاوت است که قريب به اکثريت گروه ها و نامزدها و البته رسانه ها با آن مخالف هستند.
در جريان انتخابات اتاق هاي بازرگاني دو گروه نخبه درگير هستند، گروه اول فعالان اقتصادي و گروه دوم اهالي رسانه، که گذر از مرزهاي اخلاق نه در شأن ايشان هست و نه مورد تاييدشان و اميد مي رود که اين مسير متوقف شده و ديگر شاهد چنين روندي نباشيم.‏
بنابراين گزارش، احمد پورفلاح در اين نشست با اعلام اين که تاکنون 30 تشکل براي حضور در ائتلاف بزرگ اعلام آمادگي کرده اند ،عنوان کرد: در روزهاي آينده ليست مشترک با گروه هاي مطرح اعلام خواهد شد.‏
عضو ستاد ائتلاف بزرگ با بيان اين که هيچ خط قرمزي براي حضور اعضا در ستاد ائتلاف بزرگ وجود نداشته است، خاطرنشان کرد: تلاش شده تا با تعامل با گروه هاي مختلف اقتصادي يک ليست واقعي با حضور اعضايي از گروه هاي مختلف اقتصادي که قدرت بيشتري براي چانه زني با مجلس و دولت دارند در ستاد تهيه شود.‏
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با تاکيد بر اين که حقوق بخش خصوصي نبايد به نفع ساير بخش ها مصادره شود گفت: اتاق ها در سالهاي اخير توانسته اند با حمايت و حضور رسانه ها نقش مهمي در جلسات شوراي گفت و گو و تدوين برخي قوانين مهم کشور داشته باشند.‏
وي ادامه داد: در حال حاضر بخش مهمي از اقتصاد در دست بخش هاي دولتي است و بخش خصوصي نياز دارد سهم بيش تري از اقتصاد بگيرد به همين دليل 20 عضو دولتي در اتاق ايران حضور دارند و توصيه  ما به دولت آن است که اين 20 نفر از بخش خصوصي واقعي انتخاب شوند.‏
رييس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران در خصوص دليل عدم حضور خود در اين دوره از انتخابات هيات نمايندگان گفت: 5 دوره است که در هيات نمايندگان حضور دارم و با چند مسووليتي در اتاق مخالف بوده و هستم و معتقدم هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني بايد شناور باشد و به افراد جوان و ايده هاي نو مجال داده شود تا در اتاق آينده حضور داشته باشند.‏
پور فلاح تاکيد کرد: دليل عدم حضور من ايجاد فرصت براي افراد و گروه هاي ديگر است و بايد در هر دوره 30 درصد اعضاي اتاق شناور باشند.‏
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به مشغله هاي بسيار برخي از اعضاي هيات نمايندگان عنوان کرد: در هيات نمايندگان تنها 20 درصد اعضا با دلسوزي فعاليت مي کنند و اگرچه تشکل ها و گروه هاي مختلفي حضور دارند اما براي پاسخگويي به نيازهاي اين بخش ها کافي نيست.‏
وي در بخش ديگري از اين نشست، به شاخص هاي انتخاب اعضاي ستاد ائتلاف بزرگ اشاره کرد و گفت: اهل خرد جمعي و مشورت گروه بودن، داشتن تخصص در بنگاهداري، داشتن حداقل مدرک ليسانس يا حداقل 5 سال سابقه کار مفيد، موفقيت در مديريت بنگاه و داشتن خلاقيت، تفکر و نو آوري در فعاليت هاي تشکلي از مهم ترين معيارهايي است که ائتلاف بزرگ براي اعضاي خود مدنظر دارد. پورفلاح تاکيد کرد: افرادي که از اتاق به عنوان نرده باني براي رسيدن به منافع خود استفاده مي کنند در ليست ائتلاف بزرگ جايي ندارند.‏
پور فلاح با اشاره به جلسه اي که با معاون اول رييس جمهور برگزار شده است، اظهار کرد: در اين جلسه خواستار عدم مداخله دولت در انتخابات اتاق شديم و وي نيز تاکيد کرد که دولت به هيچ وجه قصد دخالت و مهندسي در انتخابات اتاق را ندارد.‏
وي با تاکيد بر اين که ائتلاف بزرگ پدرخوانده اي ندارد، گفت: ميرمحمد صاقي رييس مجمع فعالان توسعه اقتصادي و باني ائتلاف بزرگ است که رياست اين ائتلاف را نيز بر عهده دارد، ضمن آنکه رياست ستاد انتخاباتي ائتلاف بزرگ نيز با ابراهيم جميلي است.‏
پور فلاح با بيان آن که توسعه تنها با کمک بخش خصوصي واقعي در اقتصاد کشورمحقق مي شود بيان کرد: نقش اتاق ها بسيار فراتر از مشاوره سه قوه است و در سال هاي اخير نيز اتاق ها در مقوله هدفمند کردن يارانه ها بسيار فعالانه عمل کرده و مشاوره هاي مناسبي به دولت ارائه داده اند.‏
پور فلاح با بيان آن که در ليست ائتلاف بزرگ تعداد زيادي از چهره هاي جوان که در گذشته حضور نداشتند، حضور خواهند داشت ، گفت: اتاق ها تاکنون از 100 درصد از ظرفيت خود استفاده نکرده اند اما افراد زيادي نيز درهيات نمايندگان بوده اند که حتي فعاليت اقتصادي خود را کنار گذاشته اند تا بتوانند عضو فعالي در اتاق باشند.‏
وي درخصوص انتقاداتي که نسبت به بي توجهي دولت قبل به اتاق هاي بازرگاني شده است ، گفت: واقعيت اين است که دولت قبل با تشديد تحريم ها مواجه شد و نوسانات نرخ و بحران ها شرايط را براي فعالان اقتصادي سخت تر کرده بود و در اين ميان اتاق ها تلاش کردند تا در هدفمند کردن يارانه ها مشاوره به دولت بدهند که اگر اجراي بهتري داشت مي توانست نتايج مناست تري به همراه داشته باشد.‏
در ادامه ابراهيم جميلي رئيس ستاد ائتلاف بزرگ گفت: اعضاي گروه اين اعتقاد را دارند که کارآفرينان بخش خصوصي هستند و مي توانند اقدامات موثري براي اتاق بازرگاني انجام دهند.‏
وي افزود: درهاي ائتلاف بزرگ به روي همه اشخاص و گروه ها باز است و ما عزم خود را جزم کرده ايم که در چارچوب منافع ملي بتوانيم موانع توليد و صادرات را رفع کنيم.‏
جميلي در ادامه از عدم حضور پورفلاح به عنوان کانديدا در انتخابات اتاق بازرگاني اظهار تاسف کرد و گفت : اميدواريم در اتاق مطلوب آينده بتوانيم از حضور وي بهره مند شويم.‏
وي 85 درصد اقتصاد کشور را دولتي و دارندگان کارت هاي بازرگاني را 85 درصد بخش خصوصي اعلام کرد و اظهار داشت : افزود: اتاق بايستي يک جامعيت در تمامي بخش ها داشته باشد و اميدواريم بخش خصوصي بتواند به يک ليست واحد نزديک شود . اتاق نبايد به يک باشگاه سياسي تبديل شود، وظيفه اصلي اتاق تنظيم سياست هاي اقتصادي است.‏
وي در پاسخ به سوالي مبني برادعاي تفکر سنتي حاکم بر ائتلاف بزرگ بيان داشت: اين گفته ها از رقابت هاي انتخاباتي نشات مي گيرد و اکنون همکاران ما همه جزء صادرکنندگان معدني، ارگانيک و صاحبان تکنولوژي هاي جديد هستند.‏
وي ادامه داد: البته سنتي بودن باعث افتخار است و ما از 20 سال پيش تاکنون صادرات سنتي داشته ايم و از همان نوع صادرات، الفباي توليد را آموختيم و متاسفانه گروهي که ادعاي سنتي بودن ائتلاف بزرگ را دارند قصد تخريب دارند و در آينده سرمايه گذاران و کارآفرينان جوان بسياري در گروه مشاهده خواهد شد.‏
محمدرضا نجفي منش عضو ستاد ائتلاف بزرگ نيز در اين نشست تصريح کرد : قصد ما بر اين است که يک وفاق عمومي بين گروه هاي مختلف داشته باشيم که در نهايت منجر به مشارکت حداکثري بخش خصوصي در انتخابات شود و در اين رابطه همکاري رسانه ها بسيار مهم و موثر است.‏
رئيس انجمن قطعه سازان با بيان اينکه در اين دوره اتاق خود را به دولت ثابت کرده است، افزود: پيش از اين دولت بخش خصوصي را قبول نداشت و بزرگترين دستاورد اتاق پذيرش بخش خصوصي توسط دولت است.‏
نجفي منش در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص مقايسه خدمات دولت گذشته در زمينه توليد و صنعت با دولت فعلي توضيح داد: دردولت گذشته که از درآمد بالاي نفتي برخوردار بود تا سال 90 بالاترين درآمد ارزي را در صنعت خودرو داشتيم و در سال هاي بعد مضايق در اين زمينه زياد شد.‏
محمدرضا بهرامن عضو ستاد ائتلاف بزرگ در ادامه نشست با اشاره به اينکه تلاش بخش خصوصي براي مقابله با تصويب نرخ پيشنهادي بهره مالکانه ازسوي دولت بالاخره به نتيجه رسيد ، گفت: مجلس با پيشنهاد دولت موافقت نکرد و اين مصوبه به کميسيون تلفيق عودت داده شد.‏
وي با بيان اينکه اين اتفاق بيانگر نقش موثر بخش خصوصي در مصوبات بودجه اي دولت و مجلس است تصريح کرد: اميد داريم در کميسيون تلفيق با ارائه اطلاعات اتاق بازرگاني به نرخ مورد نظر بهره مالکانه در بودجه 94 برسيم . وي با انتقاد از افزايش نرخ ماليات در بودجه اظهار داشت: وقتي در رکود به توليد مطلوب نرسيديم ماليات متکي به بودجه نفتي موفق نخواهد بود و تغيير نرخ ماليات از 86 هزار به 93 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد آسيب پذير خواهد بود .‏
در ادامه اين نشست سيد رضا نوراني، عضو ائتلاف بزرگ با بيان اين که اتاق بازرگاني در دو دوره گذشته در يک فضاي بسته فعاليت داشته است، خاطرنشان کرد: بايد ارز نفتي را از اقتصاد خارج کنيم و اتاق ها در اين ميان نقش مهمي برعهده دارند تا بتوانند سهم بخش خصوصي را در اقتصاد افزايش دهند. ‏
وي افزود: در کميسيون ماده 76 که رفع موانع توليد را مدنظر قرار داده بود نقش اتاق بسيار پررنگ بوده و با توجه به نگاه مناسبي که دولت يازدهم به بخش خصوصي دارد اين اميدواري وجود دارد که اتاق آينده پويا عمل کند.‏
در ادامه اين نشست علي حمزه نژاد عضو ستاد ائتلاف بزرگ نيزعنوان کرد: دراتاق بازرگاني، اتاق هاي مشترک با کشورهاي مختلف وجود دارد که يکي از وظايف آن ها ارتباط با ساير کشورهاست و تلاش مي شود تا با ارتباط هايي که ايجاد مي شود زمينه انتقال سرمايه گذاري به کشور فراهم شود.‏
وي با اشاره به اعزام گروه هاي اقتصادي به ساير کشورها گفت: اين روال در اتاق آينده نيز ادامه خواهد داشت و تلاش مي شود تا اتاق هاي بازرگاني رايزني مناسب براي توسعه سرمايه گذاري متقابل با کشورها داشته باشند.‏
شکوري عضو ائتلاف بزرگ، نيز گفت: اتاق ها در آموزش کسب و کار مي توانند نقش موثري داشته باشند و تعامل مناسبي را با دولت براي حذف قوانين دست و پاگير با انجام کار کارشناسي مناسب صورت دهند.‏
وي ادامه داد: يکي از معيارهاي ارزيابي توسعه ،ايجاد آمار و پايه هاي کارشناسي است که مي تواند در صورت ايجاد در اتاق هاي بازرگاني کمک مناسبي در مشاوره هاي اقتصادي به دولت و ساير قوا ارائه دهد. شکوري بيان کرد: يکي از استراتژي هاي مهم اقتصادي، استراتژي درون نگر است تا آنجا که مي توان نيازهاي خود را برطرف کرد و در اقتصاد مقاومتي درون گرا بايد تمام پتانسيل ها را شناسايي کرده و در نقاط مختلف کشور زنجيره ارزش را تکميل کرد تا بتوان نقش مناسبي در جذب سرماه گذاري خارجي ايفا نموده و به تحقق استراتژي توسعه صنعتي جامه عمل پوشاند.‏