کد خبر: 5934
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۳

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:‏ جلسات اتاق بازرگانی به ارائه مقاله و مباحث سطحی محدود می شود

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:‏ جلسات اتاق بازرگانی به ارائه مقاله و مباحث سطحی محدود می شود

ايلنا: عضو سابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: در گذشته افراد خوشنامي در اتاق بازرگاني حضور داشتند و انان بودند که به اتاق اعتبار مي‌دادند، بنابراين معتقدم بايد آنان به اتاق بازگردند تا اتاق همانند گذشته اقتدار داشته باشد.‏
عباس وطن پرور در خصوص وضعيت کنوني اتاق بازرگاني ايران، گفت: متاسفانه اتاق بازرگاني طي سال‎ ‎

هاي گذشته جايگاه اصلي خود را از دست داده است. بايد بگويم که در گذشته و بخصوص پيش از انقلاب افرادي در اتاق بازرگاني حضور داشتند که رژيم وقت را مورد بازخواست قرار مي‌دادند و بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي را در راستاي بخش خصوصي هدايت مي‌کردند اما پس از انقلاب نقش دولتي‌ها در اتاق بسيار پرنگ شد و ديگر نمايندگان حاضر نتوانستند دولت را به دليل تخلفات مورد بازخواست قرار دهند.‏
وي ادامه داد: اکنون در امريکا اتاق بازرگاني سالي دو بار تشکيل جلسه مي‌دهد و در طي برگزاري اين جلسه دولتمردان آمريکايي بايد براي فعاليت‌هاي خود در اتاق حاضر شوند و توضيحات لازم را به نمايندگان ارائه دهند يا در کشور چين که اتاق به طور کلي اتاق بازرگاني ندارد و شواري تجار دارند هر دوسال يکبار جلسه‌اي برگزار مي‌شود و دولت چين را بازخواست مي‌کنند. اين را هم بگويم که دولت چين اگر برخلاف بخش خصوصي حرکت کند شديدا مورد انتقاد قرار مي‌گيرد و حتي گروه متخلف را جريمه‌هاي سنگين مي‌کنند.‏
وي ادامه داد: اما ما در ايران ساليانه بالغ بر 47 جلسه داريم که 40 جلسه آن معولا تشکيل مي شود و در ان تنها به بررسي سطحي و ارائه مقاله مي پردازيم.‏
عضو سابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد: بايد در ابتداي امر زير ساخت‌هاي لازم را فراهم کنيم و اگر چنين کاري در دستور کار قرار گيرد به طور حتم مي‌توانيم مرحله به مرحله حرکت کنيم و به هدف نهايي دست يابيم.‏
وي به اصلاح قانون اتاق بازرگاني هم اشاره‌اي کرد و بيان داشت: اين قانون رييس محور است و تنها در آن آقاي رييس است که نظر مي‌دهد. بايد بگويم تا زماني که برنامه‌اي براي اصلاح نداشته باشيم هر شخصي هم که بر کرسي بنشيند با توجه به قانون تمايلي به تغيير نخواهد داشت و اين هيات نمايندگان هستند که بايد در راستاي اصلاح قانون اقدام کنند.‏