کد خبر: 6720
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳

عرب‌ها عامل گرانی تخمه ژاپنی

عرب‌ها عامل گرانی تخمه ژاپنی

ايسنا: رييس اتحاديه خشکبار و آجيل فروشان تجار عرب را عامل گراني تخمه ژاپني و مخالفت وزارت جهاد کشاورزي براي کاهش تعرفه واردات بادام هندي را عامل گراني اين محصول عنوان کرد.‏

مصطفي احمدي اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با دادن مجوز ورود قانوني بادام هندي موافقت کرده اما وزارت جهاد کشاورزي همچنان با اين موضوع مخالف است.‏
وي افزود: وزات جهاد کشاورزي معتقد است بر اساس قوانين موجود، محصولات کشاورزي نبايد وارد شود و بادام هندي نيز جزو محصولات کشاورزي است؛ بنابراين ورود آن ممنوع است که چندين بار درخواست‌هايي مبني بر واردات قانوني بادام هندي داده ايم و هنوز با آن موافقت نشده است.‏
احمدي با بيان اينکه ميزان مصرف بادام هندي در کشور براساس برآورد کارشناسان، به اندازه پسته است و سالانه حدود 18 هزار تن بادام هندي در کشور مصرف مي‌شود، گفت: بادام هندي، توليد داخل ندارد و بادام‌هايي که در حال حاضر در بازار به فروش مي‌رسند همه به صورت قاچاق وارد شده اند.‏
رييس اتحاديه خشکبار و آجيل فروشان در پاسخ به اينکه بادام زميني نيز جزو محصولات کشاورزي است ولي واردات قانوني آن البته با تعرفه بالا وجود دارد، گفت: بادام زميني محصول کشاورزي محسوب مي‌شود و اجازه ورود آن از همان ابتدا داده شده بود که اگر تعرفه آن کاهش يابد قيمتش نيز کاهش مي يابد.‏
وي با اشاره به صادارت بالاي پسته اظهار کرد: مصرف سالانه پسته حدود 18 تا 20 هزار تن است و امسال محصول خوبي داشتيم و حدود 200 هزار تن پسته توليد شد.‏
رييس اتحاديه خشکبار و آجيل فروشان تهران در رابطه با گراني تخمه ژاپني در هفته‌هاي اخير توضيح داد: محل اصلي توليد تخمه ژاپني در سبزوار و روستاهاي اطراف آن است و عرب‌ها و بيشتر عراقي‌ها تمايل به استفاده از آن دارند.‏
وي افزود: به دليل اين که در سال جاري بخش اعظمي از اين محصول از بازارچه‌هاي مرزي خارج شده و همچنين توليدش در سال جاري کاهش يافته، قيمت اين محصول حدود 30 تا 40 درصد افزايش يافته است.‏
به گفته احمدي تجار عراقي از طريق بازارچه‌هاي مرزي اين تخمه‌ها را خارج مي کنند و بازارچه هاي مرزي قوانين خاص خود را دارند. همچنين به دليل خشکسالي که در سال گذشته شاهد بوديم توليد اين محصول در سال جاري کمتر توليد شد.‏