عدم نظارت گستره فعالیت دلالان را وسیع کرده است

0
۲۶۵ بازدید

 مدیر عامل اتحادیه سراسری تکثیر و پرورش میگو؛ ماهی آبزیان:

وجود دلالان در بازار عرضه ماهی و میگو موجب دلسری و ناامیدی تولیدکننده می شود که همین امر منجر به کاهش تولید خواهد شد.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تکثیر و پرورش میگو؛ ماهی آبزیان گفت: عدم نظارت و برنامه ریزی دقیق موجب گسترش فعالیت دلالان در بازار ماهی شده است وعدم پیگیری این قضیه کاهش تولید تا ۴۰ درصد را درپی خواهد داشت.
در رابطه با فعالیت دلالان در بازارماهی که موجب شکاف قیمت بین تولیدکننده و خریدار شده است، اظهار کرد: از قراربین اشخاصی خاص هم زیستی مسالمت آمیزی به وجود آمده است که این امر موجب شده است این افراد دامنه فعالیتشان گسترده شود.
وی افزود: وجود این دلالان ناامیدی تولیدکننده را درپی خواهد داشت که همین امر منجر به کاهش تولید خواهد شد.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تکثیر و پرورش میگو؛ ماهی آبزیان،در رابطه با قیمت هر کیلوگرم میگو که توسط تولید کننده عرضه می‌شود، گفت: هر کیلوگرم میگو از تولیدکننده به طور متوسط ۲۵ هزارتومان خریداری می‌شود؛ اما در بازارعرضه قیمت آن بین ۴۰ تا ۴۵ هزارتومان است، بنابراین تولیدکننده شاهد شکاف قیمت است که همین امر دلسردی را درامر تولید درپی خواهد داشت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8050