ظریف:خشونت و افراط در منطقه نتیجه سیاست های نادرست است

0
۳۰۸ بازدید

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه گفت:خشونت و افراط کنونی در منطقه نتیجه سیاست های نادرست است

به گزارش ایرنا، وزیر امورخارجه در مراسم اختتامیه همایش دو روزه جهان علیه خشونت و افراط گری افزود: وظیفه منطقه ای مقابله با خشونت از طریق شناسایی آن به عنوان تهدید صلح و ثبات است.

وی یادآور شد: خشونت کنونی ایدئولوژی و تکنولوژی را به هم پیوند داده است و ریشه های افراط و خشونت را باید ابتدا در اذهان جستجو کرد.

وی اضافه کرد: اشتغال، سرکوب، نقض حقوق اولیه، سلطه و استعمار، فقر، عقب ماندگی و تحریم ریشه های عینی خشونت است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در دو روز گذشته مطالب عمیق و گسترده ای در این هم اندیشی بین المللی مطرح شد، افزود: می خواهم از مجموعه نظریه ها و راهکارهایی که بیان شد یک رابطه معنادار بین پدیده افراط و خشونت و روابط بین الملل به طور عام و سیاست خارجی و دیپلماسی به طور خاص برقرار کنم.

ظریف ادامه داد: خشونت و افراط پدیده ای چند وجهی، چند سطحی و چند علتی است همانگونه که تقلیل گرایی در سهم خشونت و افراط گمراه کننده است به همان میزان تقلیل گرایی در مبارزه با این پدیده، خطرناک و دارای تبعات بسیار وخیم است.

رییس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: افراط و خشونت پدیده جدیدی نیست و به صور و اشکال مختلف در زندگی بشر وجود داشته؛ آنچه که در این خصوص جدید است قالب های نوینی از افراط و خشونت است که ایدئولوژی و تکنولوژی را به هم پیوند زده و از این طریق نسل و حرث را به تعبیر قرآن به نابودی می کشد.

ظریف بیان کرد: افراط و خشونت که برای عده ای به ویژه در میان جوانان در اقصی نقاط جهان به یک آرمان و اعتقاد عمیق تبدیل شده، به طور همزمان به صورت ابزار و وسیله برای پیشبرد اهداف فردی و جناحی توسط بازیگران سیاسی مخصوصا در منطقه ای که ما در آن زندگی می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: اگر نکات فوق را در نظر بگیریم برای تبیین چگونگی رابطه بین افراط و خشونت در روابط بین المللی، سیاست خارجی و دیپلماسی، سه گزاره قابل طرح، شرح و بسط است.

وزیر امور خارجه افراط و خشونت در روابط بین الملل کنونی را یک ضرورت مختوم و غیرقابل اجتناب ندانست و اظهار داشت: این پدیده صرفا نتیجه نگرش ها و سیاست های نادرست است. به عبارت دیگر خشونت و افراط کنونی در منطقه و جهان فرآیند عوامل ذهنی و عملی است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7924