ظریف: اجازه بازرسی نظامی داده نمی شود وزیر امورخارجه با بیان اینکه قطعا اجازه زیاده خواهی در مذاکرات را به غرب نمی دهیم، گفت: تیم مذاکره کننده خود را مقید به حفظ خطوط قرمز نظام در تمام مباحث مذاکرات هسته ای از جمله فردو می داند. به گزارش پایگاه اطلا

0
۲۳۰ بازدید

وزیر امورخارجه با بیان اینکه قطعا اجازه زیاده خواهی در مذاکرات را به غرب نمی دهیم، گفت: تیم مذاکره کننده خود را مقید به حفظ خطوط قرمز نظام در تمام مباحث مذاکرات هسته ای از جمله فردو می داند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، محمدجواد ظریف درباره زیاده خواهی جدید آمریکا در بحث مذاکرات هسته ای در موضوع فردو و موضوع بازرسی از تأسیسات نظامی، گفت: بارها من و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای تأکید کرده ایم که قطعا اجازه زیاده خواهی به طرف های غربی در بحث مذاکرات هسته ای نمی دهیم.

وزیر امور خارجه ادامه داد: بطور حتم تیم مذاکره کننده خود را مقید به حفظ خطوط قرمز نظام در تمام مباحث مذاکرات هسته ای از جمله فردو می داند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12803