کد خبر: 6425
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۳

طرح توسعه حرم شاهچراغ مصوبه سال ۸۹ لغو شد

طرح توسعه حرم شاهچراغ مصوبه سال ۸۹ لغو شد

گروه امورزیربنایی: باتوجه عدم ارائه نقشه ها و اسناد تکمیلی وفق شروط مصوبه مورخ ۶/۱۰/۸۹ شورایعالی در خصوص طرح توسعه حرم حضرت احمد بن موسی(ع) شاهچراغ و فقدان نقشه های ملاک عمل مصوب، همچنین مغایرت بند شش مصوبه مذکور با ضوابط سازمان میراث فرهنگی، مصوبه مذکور ملغی می‌شود.

معاون معماری وشهرسازی و دبیر شورایعالی معماری وشهرسازی در نامه‌ای به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی وتوسعه استان فارس اعلام کرد: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به دنبال ارایه گزارش درباره اقدامات صورت گرفته در بخشی از بافت تاریخی شهرشیراز، در جلسه مورخ ۹۳/۷/۱۴ خود به شرح زیر تصمیم گیری کرد:
۱- در راستای صیانت از میراث تاریخی،فرهنگی و لزوم حفاظت از یکپارچگی بافتهای واجد ارزش و همچنین اهمیت رعایت حقوق ساکنین این بافت ها مقرر گردید دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری در استانهادرجلساتی که موضوعات فوق الذکر درآن مطرح است ازمشاورطرح جامع شهر(به عنوان سندبالادست)، نماینده معتمد تشکلهای مردمی ودونفرازمتخصصین دانشگاهی و اهل حرفه ودرشهرهای مذهبی نماینده تولیت آستان متبرکه (در موارد تصمیم گیری داخل محدوده وحریم مصوب حرم مطهر) را دعوت کنند.
۲- در خصوص بافت تاریخی شهر شیراز، به جهت جلوگیری از تهیه طرح‌های متعدد کالبدی و اجرایی و بعضا مغایرت طرح های تهیه شده با طرح های فرادست مقرر شد، طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز با رویکرد صیانت از یکپارچگی بافت و ملاحظات اجتماعی،اقتصادی و احیاء فرهنگ سکونت پس از طی مراحل استانی ظرف مدت دو ماه در کمیته تخصصی شورایعالی بررسی در دستور کار شورایعالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.
۳- به جهت عدم ارائه نقشه ها و اسناد تکمیلی وفق شروط مصوبه مورخ ۸۹/۱۰/۶ شورایعالی در خصوص طرح توسعه حرم حضرت احمد بن موسی(ع) شاهچراغ و فقدان نقشه های ملاک عمل مصوب، همچنین مغایرت بند شش مصوبه مذکور با ضوابط سازمان میراث فرهنگی، مصوبه مذکور ملغی و ضمن تاکید بر عدم هرگونه مداخله و اجرای طرح در اراضی پیرامونی حرم مطهرمقرر گردید محدوده طرح توسعه حرم وضوابط و مقررات مربوطه در قالب طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز (موضوع بند۲مصوبه حاضر) تعیین و توسط دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ابلاغ شد.