کد خبر: 11601
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

طبق آخرین گزارش ارائه شده از بانک مرکزی:‏ سهم ساختمان و مسکن در تسهیلات بانکی کاهش یافت

طبق آخرین گزارش ارائه شده از بانک مرکزی:‏ سهم ساختمان و مسکن در تسهیلات بانکی کاهش یافت

در حالي مجموعه بانک‌ها در 11 ماهه ابتدايي سال گذشته نزديک به 292 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخته اند که با وجود اختصاص بيش از 31 درصد آن تنها به بخش صنعت و معدن، وزير مربوطه همچنان نسبت به تسهيلات اعطايي بانکها به حوزه متبوعش ناراضي بوده و از آنها گله مند است.

پرداخت تسهيلات از سوي بانکها در سال گذشته نسبت به چند دوره اخير از رونق بيشتري برخوردار بوده و با توجه به هدفگذاري دولت براي تقويت توليد و خروج از رکورد همچنين حرکت در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي ميزان وام دهي شبکه بانکي نيز رشد قابل توجهي داشت. اگرچه بنا بر اعلام رييس کل بانک مرکزي حدود نيمي از تسهيلات پرداختي بانکها براي استمهال وام هاي قبلي و نيمي ديگر وام هاي جديد است؛ اما اکنون در آخرين آمار اعلامي بانک مرکزي مجموع تسهيلات اعطايي بانکها در 11 ماهه اول سال 1393 از 292 هزار ميليارد تومان گذشت که البته با توجه به اينکه بانک مرکزي در خوشبينانه ترين حالت پرداخت رقمي حدود 280 هزار ميليارد تومان را براي کل سال پيش بيني کرده بود آمار بانکها در پايان بهمن ماه بيانگر روند مناسبي در اعطاي تسهيلات است. هر چند که مقامات بانک مرکزي گاها نسبت به رويه پيش روي بانکها در تسهيلات دهي با توجه به بدهکار شدن حسابهايشان و اثر منفي بر تورم تاکيد کرده اند.‏

اما بررسي آمار منتشره از جزييات تسهيلات دهي بانکها نشان مي دهد که حدود 292 هزار ميليارد وام پرداختي تا بهمن ماه سال قبل نسبت به حدود 216 هزار ميليارد سال 1392 نزديک به 75 هزار ميليارد و نسبت به 175 هزار ميليارد تومان همين دوره در سال 1391 حدود 120 هزار ميليارد تومان افزايش دارد. اما جزييات اين آمار حاکي از آن است که تا پايان بهمن ماه سال گذشته بيش از 90 هزار ميليارد تومان از مجموع 292 هزار ميلياردي تسهيلات پرداختي به حساب صنعت و معدن واريز شده که در مجموع با 31 درصد بعد از خدمات بالاترين سهم دريافتي را در بين ساير گروههاي اقتصادي به خود اختصاص داده است. رقمي که در بين بخش هاي توليدي اقتصادي بالاترين ميزان خواهد بود. اين در حالي است که بعد از اين گروه بخش بازرگاني با 13.1 درصد بيشترين تسهيلات دريافتي را داراست. با اين حال نعمت زاده-وزير صنعت و معدن و تجارت- همواره نسبت به عملکرده شبکه بانکي در تسهيلات دهي به بخش هاي توليدي گله مند بوده و در آخرين اظهاراتش عنوان کرده که تنها 40 درصد بخش صنعت موفق به دريافت تسهيلات شده که 50 درصد منابع دريافتي هم براي استمهال وام هاي قبلي بوده است.‏

در حالي سهم صنعت و معدن و بازرگاني از تسهيلات 292 هزار ميلياردي از 120 هزار ميليارد تومان مي گذرد که سهم صنعت و معدن نسبت به دو دوره قبل که حدود 64 و 55 هزار ميليارد تومان بوده رشد يافته و حتي سهم از کل آن نيز گاها افزايشي است. اما بررسي جزئيات بيشتر نشان مي دهد که حدود 81 درصد منابع دريافتي در بخش صنعت و معدن و بالغ بر 60 درصد تسهيلات بازرگاني براي تامين سرمايه در گردش هزينه شده است. بنا براين گزارش، از 90 هزار ميليارد تومان وام اعطا شده به بخش صنعت و معدن در 11 ماهه اول سال گذشته، 73 هزار و 300 ميليار براي سرمايه در گردش، 7500(8.3 درصد) ايجاد، 120 ميليارد (0.1 درصد) تعمير، 4270 ميليارد(4.7 درصد) توسعه، 2445 ميليارد(2.7 درصد)خريد کالاي شخصي،335 ميليارد(0.4 درصد) خريد مسکن و 2403 ميليارد تومان معادل 2.6 درصد از کل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در ساير حوزه هاي اين گروه هزينه شده است. در بخش بازرگاني هم که حدود 38 هزار ميليارد تومان يعني 13 درصد از کل تسهيلات شبکه بانکي در 11 ماه اول سال گذشته به آن اختصاص داشته60 درصد منابع به سرمايه در گردش تعلق داشته است.‏

اما اگرچه مبلغ دريافتي بخش کشاورزي از ابتدا تا بهمن سال قبل نسبت به همين دوره ها در سال 1391 و 1392 افزايش يافته اما سهم از کل اين بخش در مقايسه با اين دوره ها با کاهش مواجه است. بر اين اساس در حالي کشاورزي در 11 ماه اول سال 1393 حدود 21.5 هزار ميليارد تومان معادل 7.1 درصد از تسهيلات پرداختي بانکها را بدست آورده که در دو دوره قبل 9.1 درصد از کل تسهيلات پرداختي متعلق به اين بخش بوده است. ‏