کد خبر: 4200
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

ضایعات بخش کشاورزی حدود ۲۰ درصد است

ضایعات بخش کشاورزی حدود ۲۰ درصد است

مدير صنايع سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي گفت: هم اکنون ضايعات بخش کشاورزي حدود 20 درصد است‎.‎

اسماعيل نامني در گفت‌وگو با ايسنا، نقش صنايع تبديلي و تکميلي در توسعه بخش کشاورزي و ايجاد ارزش افزوده در اين بخش را سازنده و مهم دانست و خاطرنشان کرد: فرآيندهايي چون فرآوري در بسته‌بندي يکي از موثرترين گزينه‌هاي کاهش اين حجم از ضايعات است‎.‎
وي به ايجاد اشتغال به عنوان يکي از مزيت‌هاي صنايع تبديلي در بخش کشاورزي اشاره کرد و افزود: ايجاد صنايع تبديلي و تکميلي در مناطقي که از اقتصاد کشاورزي برخوردارند، فرصت‌هاي شغلي و سرمايه‌گذاري مناسبي را به ويژه در مناطق روستايي فراهم کرده و ضمن جلوگيري از بيکاري‌هاي فصلي در اشتغال روستاييان و جلوگيري از مهاجرت آن‌ها به شهرها موثر است‎.‎
نامني با اشاره به توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يکي ديگر از مزيت‌هاي فرآوري محصولات کشاورزي، اظهار کرد: بدون ترديد گسترش صنايع تبديلي و تکميلي با توليد فرآورده‌هاي محصولات کشاورزي و افزايش ماندگاري اين محصولات موجب مزيت رقابتي و افزايش صادرات مي‌شود‎.‎
مدير صنايع سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي ادامه داد: با توجه به ارتباط مستقيم توليد کشاورزي با فرآوري توليد در صنايع تبديلي و تکميلي، اين امر باعث افزايش درآمد کشاورزان و ارزش افزوده محصولات توليدي مي‌شود‎.‎
نامني در خصوص عمده فعاليت‌هاي صورت گرفته در مورد توسعه فرآوري محصولات کشاورزي بيان کرد: تا تاريخ 26خرداد سال جاري بخش خوراک آماده سرد با 44 پروانه قابل بهره‌برداري و بسته‌بندي ميوه، سيب‌زميني و پياز با 53 پروانه قابل بهره‌برداري، فرآورده‌هاي لبني با 94 پروانه قابل بهره‌برداري، خوراک دام با 35 پروانه قابل بهره‌برداري، بسته‌بندي خشکبار و زرشک با 53 پروانه قابل بهره‌برداري، بسته‌بندي حبوبات با 45 پروانه قابل بهره‌برداري، پوست‌گيري بسته‌بندي و فرآوري پسته با 56 پروانه قابل بهره‌برداري و کودهاي آلي با 52 پروانه قابل بهره‌برداري بيشترين پروانه‌هاي قابل بهره‌برداري در زمينه صنايع تبديلي و تکميلي را داشتند‎. ‎