کد خبر: 4149
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳

صورتهای مالی بانک صنعت ومعدن تصویب شد

صورتهای مالی بانک صنعت ومعدن تصویب شد

گروه بازارپول : مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مجمع عمومی این بانک که با حضور اعضای مجمع و اعضای هیأت مدیره ، معاونین وجمعی از مدیران این بانک تشکیل شد، به تشریح عملکرد بانک درسال ۱۳۹۲ پرداخت

مهندس افخمی گفت: در سال ۱۳۹۲ مبلغ مصوب جهت پرداخت به طرح های صنعتی با ۱۴۹ درصد رشد از حدود ۶۹ هزارمیلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۱۷۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.بنا به گفته ایشان میزان تسهیلات پرداختی درمدت یاد شده نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد رشد نشان می‌دهد.
مدیرعامل بانک صنعت ومعدن تصریح کرد : در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۱۲ طرح با مشارکت بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسیده است که برای به بهره برداری رسیدن آنها حدود ۲۶ هزارمیلیارد ریال تسهیلات اعطا شده است .
مهندس افخمی در ادامه بیان داشت، با به بهره برداری رسیدن این طرح ها که نقش چشمگیری در محرومیت زدایی از نقاط مختلف کشور داشته است برای حدود ۷ هزارو۹۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری از بیانات خود گفت : بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۹۲موفق شد با استفاده از خط اعتباری چین در تأمین مالی طرح های زیربنایی کشور نقش مهمی ایفا کند. از جمله این طرحها می‌توان به فولاد میانه با ظرفیت ۷۸۰ هزار تن در سال و ایجاد اشتغال برای ۷۰۰ نفر، فولاد قائنات با ظرفیت ۸۰۰ هزارتن در سال و ایجاد اشتغال برای ۸۰۰ نفر و فولاد سپید دشت با ظرفیت ۷۸۰ هزار تن در سال و ایجاد اشتغال برای ۸۰۰ نفر اشاره کرد.
مهندس افخمی تصریح کرد : این بانک در سال ۱۳۹۲مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی را برای ۵۵۱ طرح صنعتی و حدود ٧ میلیارد دلار تسهیلات ارزی را برای ۳۰۲ طرح صنعتی از محل صندوق توسعه ملی به تصویب رسانده است.
به گفته ایشان در این مدت مبلغ حدود چهارهزارو ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ریالی و مبلغ ۱۴ هزار میلیارد ریال مـعادل ریالی تسهـیلات ارزی از مـحل این صنـدوق به طـرح های صنعتی پرداخت شده و مبلغ دو میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار اعتبار برای طرح های مزبور گشایش شده است. گفتنی است حجم فعالیت بانک صنعت و معدن در ارتباط با صندوق توسعه ملی و درمقایسه با نظام بانکی کشور مورد تقدیر اعضای مجمع قرار گرفت.
ضمناً یادآورمی شود در نشست یاد شده صورت های مالی سال ۱۳۹۲ بانک صنعت ومعدن به تصویب رسید.