صنعت رکورددار دریافت منابع

0
۲۴۷ بازدید

قرارداد ۴۷ هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه با بانک‌ها در سال ۹۲‏

کل قرار‌داد ریالی صندوق توسعه ملی در سال گذشته به حدود ۴۷ هزار میلیارد ریال رسید و بین صنعت و معدن و کشاورزی توزیع شد‎.‎
طبق بند ۱-۵ و ۲-۵ قوانین بودجه سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کشور، ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای قانون در این سالها(از صندوق توسعه ملی) به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی به طرح های ارائه شده بخش های غیردولتی در بخش آب، کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی و ۱۰ درصد به بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثنای ساخت اختصاص می یابد‎.‎
این در حالی است که صندوق توسعه ملی در راستای اجرای تکالیف قانون بودجه ۱۳۹۲ و در چارچوب اصول تعیین شده در “نظام‌نامه ضوابط و شرایط تسهیلات ریالی” نسبت به عقد قرار‌داد عاملیت ریالی با ۱۱ بانک دولتی و غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اقدام کرده است. به طوری که حجم قرار‌دادهای ریالی صندوق در سال گذشته حدود ۴۷ هزار میلیارد ریال بود‎.‎
سهم ۲۵ هزار میلیاردی صنعت و معدن از منابه ریالی صندوق توسعه
بنابراین گزارش قرارد‌های صندوق توسعه ملی در بخش صنعت، معدن و تجارت به این ترتیب بوده که با بانک صنعت و معدن ۷۰۰۰، توسعه صادرات ۳۰۰۰، تجارت ۳۰۰۰، صادرات ۳۰۰۰، سپه ۳۰۰۰، ملت ۲۰۰۰، رفاه کارگران ۲۰۰۰ و توسعه تعاون ۲۰۰۰ میلیارد ریال قرار‌داد عاملیت امضاء کرده که در مجموع قرار‌دادهای بخش صنعت و معدن به ۲۵ هزار میلیارد ریال می‌رسد‎.‎
قرارداد ۲۲ هزار میلیارد ریالی صندوق در بخش کشاورزی
اما قرار‌دادهای ریالی صندوق توسعه ملی در بخش آب و کشاورزی به گونه‌ای بوده که با بانک کشاورزی ۵۰۰۰، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ۴۰۰۰، سپه ۴۰۰۰، کشاورزی ۳۰۰۰، رفاه کارگران ۳۰۰۰، توسعه تعاون ۲۰۰۰ و پست بانک ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده که در مجموع قرار‌دادهای آب و کشاورزی را به ۲۲هزار میلیارد ریال می‌رساند‎.‎
توزیع تسهیلات ریالی مصوب به تفکیک بخش های اقتصادی
اما بنابر گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در سال گذشته توزیع تسهیلات ریالی به تفکیک بخش‌های اقتصادی به نحوی بوده که بخش صنعت و معدن بیشترین سهم اعتبارات ریالی صندوق را به خود اختصاص داده است‎.‎
این در حالی است که دریافتی صنعت و معدن از بیش از ۲۵ هزار و ۷۹۳ میلیون ریال حدود ۱۳ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال بوده است‎.‎
در عین حال که بخش آب و کشاورزی از مصوب ۱۰ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریالی حدود ۵۰۸۵ میلیارد ریال همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی از رقم مصوب۷۳۲۶ میلیارد ریالی بیش از ۴۲۱۲ میلیارد ریال دریافتی داشته‌اند‎. ‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8543