کد خبر: 7296
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۳

صنعت خودرو از برنامه سبقت گرفت

صنعت خودرو از برنامه سبقت گرفت

دولت در هرکيلو گندم براي تهيه نان 685 تومان ضرر مي دهد

گروه توليد: خودروسازان در فروش نقدي و پيش فروش نيز رشد خوبي داشته اند که بر اساس آمارها در بخش پيش فروش با 64 درصد و در فروش فوري با 58 درصد رشد همراه بوده اند‎.‎
جواد تقوي رئيس سازمان حمايت در نشستي که به منظور آشنايي مفاهيم صنعت معدن و تجارت و تبيين نقش رسانه‌ها در توسعه صنعتي در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد در پاسخ به اين پرسش که چرا نقش سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان در مسائلي نظير خريد خودرو چندان پررنگ نيست اظهار داشت: زماني که در دل صنعت خودرو عارضه‌هايي نظير تحريم ها به وجود مي‌آيد و نمود بيروني پيدامي کند اين موضوع به معناي تخلف در اين صنعت نيست و سازمان حمايت نيز بنا ندارد گره بر روي گره خودرو سازان بزند‎.‎
وي افزود: ما از خودرو سازان مي‌خواهيم تا هر ساله توليد و برنامه خود را ارائه دهند و اگر از برنامه عقب هستند علت را بگويند‎.‎
وي تصريح کرد: خوشبختانه امروز صنعت خودرو از برنامه توليد خود نيز جلو‌تر است به گونه‌اي که از يک ميليون و 200 هزار دستگاه که در برنامه توليد سال 93 آنها عنوان شده 612 هزار دستگاه تا کنون توليد و به بازار عرضه شده و با وجود اتفاقات بدي که افتاده امروز 72 درصد از برنامه جلو‌تر هستند‎.‎
تقوي همچنين درخصوص قيمت، ‌کيفيت، مدل و زمان مطالبه خودرو از سوي مشتريان افزود: در حالي که همه اين موارد مورد توجه ماست موارد ديگري نظير قراردادهاي رسمي خودروسازان را نيز پيگيري مي‌کنيم و اينکه آن‌ها چه ميزان به تعهدات خود به مصرف کنندگان پايبند هستند ما با موضوعاتي برخورد داشته‌ايم که در پيش فروش‌هاي سه ماهه خودرو به مصرف کننده منتقل نشده و ما با اين موضوع برخورد کرده ايم که آمار آن کم هم نيست‎.‎
رئيس سازمان حمايت در پاسخ به اين پرسش که چرا در زمان عرضه خودروي مگان به جاي اين خودرو سه پرايد به مصرف کننده داده‌ شده گفت: اين موضوع مربوط به تعهدات شرکت خارجي با شرکت داخلي ما بوده البته اين به اين معنا نيست که اين نوع موضوعات قابل پيگيري نيستند اما مطمئنا اين اتفاق به دليل عدم همکاري خودروسازان خارجي بوده است‎.‎
وي با اشاره به اينکه با هر گونه تبعيضي در اين زمينه برخورد مي‌کنيم گفت: در زمان ثبت نام خودرو سود دوران مشارکت و يا موضوع خودروي جايگزين در قرار داد مطرح مي‌شود که در صورت تخلفات برخورد مي شود‎.‎
تقوي در مورد اسقاط خودرو نيز افزود: از خرداد ماه امسال ستاد حمل ونقل تصميم گرفت تا اسقاط خودرو را به وارد کنندگان واگذار کند که اين موضوع باعث تاخير در فرآيند عرضه خودرو هاي جديد به مصرف کنندگان شد زيرا وارد کنندگان در بازار به دنبال خودروي اسقاطي بودند تا بتواند گواهي را براي ثبت سفارش عرضه کنند که اين موضوع فرآيند عرضه خودرو را با تاخير مواجه کرد‎.‎
رئيس سازمان حمايت گفت: البته ما پيشنهاداتي براي ايجاد مرکزي براي اسقاط خودرو داده‌ايم تا ديگر مشکلي براي گواهي گرفتن نباشد‎.‎
طي سي ماه گذشته نرخ نان تغييري نداشت
تقوي همچنين با اشاره به نرخ آرد و نان گفت: طي سي ماه گذشته هيچ نرخ جديدي براي نان اعلام نشده است و پيگير آن هستيم که قيمت گندم تغيير نکند اما با توجه به اينکه ساير هزينه‌ها تغيير کرده و در دو سال گذشته دو بار نرخ دستمزد کارگران 25 درصد افزايش داشته و در نرخ انرژي و حمل ونقل نيز تغييراتي صورت گرفته بديهي است تا نرخ نان به دستور ستاد تنظيم بازار تغيير کند‎.‎
وي با اشاره به اينکه هر کيلو گندم 1150 تومان براي دولت هزينه دارد افزود: براي هر کيلو گندم 685 تومان دولت زيان مي‌دهد و آرد را با نرخ 465 تومان به خبازي‌ها مي‌فروشد. و به نوعي بخش بيشتري از هزينه‌ها را دولت متحمل مي‌شود‎.‎
وي گفت: تا قبل از رسيدن آرد به خبازي‌ها نظارت از سوي شرکت با زرگاني ايران انجام مي‌شود و بعد از آن نظارت از سوي سازمان صنعت معدن و تجارت صورت مي‌گيرد‎.‎