صنعتگر نمونه کشور:‏ ایران بالاترین امنیت سرمایه‌گذاری را در منطقه دارد

0
۴۳۷ بازدید

گروه بازار: مرتضی سلطانی صنعتگر نمونه کشور در سال ۹۳ و نماینده کارآفرینان و صنعتگران در دیدار با وزیر دادگستری، ایران را دارای بالاترین امنیت سرمایه‌گذاری در منطقه دانست و گفت: صنعتگران و کارآفرینان کشور نیاز به حمایت قضایی و تشویق دارند و این تشویق موجب قوت قلب آنان است.‏

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در دیدار با مرتضی سلطانی صنعتگر نمونه سال ۹۳ و نماینده کارآفرینان و صنعتگران کشور گفت: مردم را که در فرهنگ دینی از آنان به عیال‌الله تعبیر می‌شود باید عزت داد و این در فرهنگی اسلامی یک ارزش بزرگ است.‏
‏ وی ادامه داد:عزت‌دادن به مردم در جامعه اسلامی فقط محدود به ساختن مسجد و پرداختن به ظواهر دینی نیست. اینها مهم است اما پرداختن به معیشت مردم و فراهم‌آوردن زمینه برای کسب و کار حلال و روزی خوردن از منبع خیر است که هم ثواب اخروی دارد و هم زمینه را برای ساختن جامعه سالم فراهم می‌کند.‏
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: عنوان خیّر فقط به سازندگان مسجد و بیمارستان اطلاق نمی‌شود بلکه کسی که برای چند نفر اشتغال ایجاد می‌کند و واسطه رزق و روزی حلال به مردم می‌شود و حقوق و حدود شرعی را رعایت می‌کند خیّر نامیده می‌شود.‏
پورمحمدی با بیان این‌که یک کارآفرین و صنعتگر خوب در رأس خیّرین جامعه است، گفت: کسی که پاک زندگی می‌کند و حقوق شرعی و مالیات را پرداخت کرده و از حقوق کارمند و کارگرانش کم نگذارد، بزرگ‌ترین خیّر است.‏
وزیر دادگستری، حمایت حقوقی و قضایی از صنعت و کارآفرینان را پایه‌های استواری صنعت و اشتغال‌زایی در کشور دانست و افزود: مالکیت و حقوق مالکانه پایه هر حقی در جامعه است و باید به آنان داده شود و این باید ترویج و فرهنگ‌سازی شود.‏
وزیر دادگستری تصریح کرد: همه، اعم از دولت، مجلس و دستگاه قضا باید از صنعتگر و کارآفرین که اشتغال سالم برای آحاد ملت ایجاد می‌کند حمایت نمایند و رسانه ملی نیز در این زمینه نقش مهم و اساسی دارد.‏
پورمحمدی مشکل اصلی حمایت از کارآفرینان را فراز و فرودهای نظام اداری دانست و اظهار داشت:‌ مسایلی چون نرخ ارز، سود، تورم، مشکلات اداری فضای ایجادشده برای حمایت از کارآفرینی را بر هم می‌زند و این باعث می‌شود کارآفرین احساس حمایت نکند.‏
وزیر دادگستری از رقبا و رقابت ناسالم به عنوان مشکل دیگر در عرصه اقتصاد یادکرد و گفت: صنعتگران و کارآفرینان برخی اوقات مورد بازیچه رقبای خود قرار می‌گیرند. فی‌المثل یک شکایتی توسط رقیب شما از شما می‌شود وهمین باعث زمین‌خوردن یک کارآفرین یا صنعتگر می‌شود.‏
در ادامه این دیدار مرتضی سلطانی نماینده صنعتگران و کارآفرینان کشور گفت: صنعتگر و کارآفرین نیاز به حمایت قضایی و تشویق دارد. چرا که صنعتگران و کارآفرینان کشور بخشی از امنیت کشور را تأمین می‌کنند.‏
صنعتگر نمونه کشور افزود: کشور نیاز به حمایت از صنعتگر دارد و آماری که وجود دارد حاکی از این است که در شرایط کنونی، ایران بالاترین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری را داراست. ‏
سلطانی در پایان گفت: به نمایندگی از صنعتگران کشور خدمت شما رسیدیم و از شما دعوت می‌کنیم تا از پروژه‌های صنایع مهم کشور بازدید داشته باشید، چرا که حمایت شما موجب قوت قلب کارآفرینان و صنعتگران است.‏
مرتضی سلطانی رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی پژوهشی زر می‌باشد که در هفت دوره و از جمله در سال ۹۳ صادرکننده، کارآفرین و صنعتگر نمونه کشور شناخته شد و چندی قبل از دست رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد.‏

گروه بازار: مرتضی سلطانی صنعتگر نمونه کشور در سال ۹۳ و نماینده کارآفرینان و صنعتگران در دیدار با وزیر دادگستری، ایران را دارای بالاترین امنیت سرمایه‌گذاری در منطقه دانست و گفت: صنعتگران و کارآفرینان کشور نیاز به حمایت قضایی و تشویق دارند و این تشویق موجب قوت قلب آنان است.‏

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در دیدار با مرتضی سلطانی صنعتگر نمونه سال ۹۳ و نماینده کارآفرینان و صنعتگران کشور گفت: مردم را که در فرهنگ دینی از آنان به عیال‌الله تعبیر می‌شود باید عزت داد و این در فرهنگی اسلامی یک ارزش بزرگ است.‏
‏ وی ادامه داد:عزت‌دادن به مردم در جامعه اسلامی فقط محدود به ساختن مسجد و پرداختن به ظواهر دینی نیست. اینها مهم است اما پرداختن به معیشت مردم و فراهم‌آوردن زمینه برای کسب و کار حلال و روزی خوردن از منبع خیر است که هم ثواب اخروی دارد و هم زمینه را برای ساختن جامعه سالم فراهم می‌کند.‏
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: عنوان خیّر فقط به سازندگان مسجد و بیمارستان اطلاق نمی‌شود بلکه کسی که برای چند نفر اشتغال ایجاد می‌کند و واسطه رزق و روزی حلال به مردم می‌شود و حقوق و حدود شرعی را رعایت می‌کند خیّر نامیده می‌شود.‏
پورمحمدی با بیان این‌که یک کارآفرین و صنعتگر خوب در رأس خیّرین جامعه است، گفت: کسی که پاک زندگی می‌کند و حقوق شرعی و مالیات را پرداخت کرده و از حقوق کارمند و کارگرانش کم نگذارد، بزرگ‌ترین خیّر است.‏
وزیر دادگستری، حمایت حقوقی و قضایی از صنعت و کارآفرینان را پایه‌های استواری صنعت و اشتغال‌زایی در کشور دانست و افزود: مالکیت و حقوق مالکانه پایه هر حقی در جامعه است و باید به آنان داده شود و این باید ترویج و فرهنگ‌سازی شود.‏
وزیر دادگستری تصریح کرد: همه، اعم از دولت، مجلس و دستگاه قضا باید از صنعتگر و کارآفرین که اشتغال سالم برای آحاد ملت ایجاد می‌کند حمایت نمایند و رسانه ملی نیز در این زمینه نقش مهم و اساسی دارد.‏
پورمحمدی مشکل اصلی حمایت از کارآفرینان را فراز و فرودهای نظام اداری دانست و اظهار داشت:‌ مسایلی چون نرخ ارز، سود، تورم، مشکلات اداری فضای ایجادشده برای حمایت از کارآفرینی را بر هم می‌زند و این باعث می‌شود کارآفرین احساس حمایت نکند.‏
وزیر دادگستری از رقبا و رقابت ناسالم به عنوان مشکل دیگر در عرصه اقتصاد یادکرد و گفت: صنعتگران و کارآفرینان برخی اوقات مورد بازیچه رقبای خود قرار می‌گیرند. فی‌المثل یک شکایتی توسط رقیب شما از شما می‌شود وهمین باعث زمین‌خوردن یک کارآفرین یا صنعتگر می‌شود.‏
در ادامه این دیدار مرتضی سلطانی نماینده صنعتگران و کارآفرینان کشور گفت: صنعتگر و کارآفرین نیاز به حمایت قضایی و تشویق دارد. چرا که صنعتگران و کارآفرینان کشور بخشی از امنیت کشور را تأمین می‌کنند.‏
صنعتگر نمونه کشور افزود: کشور نیاز به حمایت از صنعتگر دارد و آماری که وجود دارد حاکی از این است که در شرایط کنونی، ایران بالاترین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری را داراست. ‏
سلطانی در پایان گفت: به نمایندگی از صنعتگران کشور خدمت شما رسیدیم و از شما دعوت می‌کنیم تا از پروژه‌های صنایع مهم کشور بازدید داشته باشید، چرا که حمایت شما موجب قوت قلب کارآفرینان و صنعتگران است.‏
مرتضی سلطانی رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی پژوهشی زر می‌باشد که در هفت دوره و از جمله در سال ۹۳ صادرکننده، کارآفرین و صنعتگر نمونه کشور شناخته شد و چندی قبل از دست رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3506