صدور مجوز پذیره نویسی اولیه صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک

0
۲۵۸ بازدید

سازمان بورس با پذیره‌نویسی اولیه صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک موافقت و این صندوق را موظف کرد تا تمدید احتمالی و نسخه‌ای از تمامی متن آگهی و بروشورهای تبلیغاتی که در رسانه‌های گروهی در نظر است، چاپ یا اعلام گردد را قبل از شروع پذیره نویسی به این سازمان ارسال کند.

صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک، در اندازه کوچک و مختلط بوده و حداقل با ۲۰ هزار واحد و حداکثر ۲۰۰ هزار واحد است. مدیر این صندوق، شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات و متولی آن مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است.موسسین این صندوق، پست بانک و کارگزاری بانک توسعه صادرات است و حسابرسی این صندوق نیز بر عهده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین خواهد بود.طبق مجوز اعطایی سازمان بورس به این صندوق، اعطای مجوز تأسیس و فعالیت صندوق، منوط به موفقیت در پذیره‌نویسی اولیه و ارسال مدارک مثبته ظرف مدت حداکثر ۳ ماه ازتاریخ ابلاغ نامه به مدیران صندوق خواهد بود. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9171