کد خبر: 10009
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

صدور دفترچه بیمه سلامت افراد بیکار

صدور دفترچه بیمه سلامت افراد بیکار

سخنگوي ستاد اجرايي بيمه سلامت همگاني کشور اعلام کرد: افرادي که شغل‌شان را از دست مي‌دهند به طور حتم دفترچه بيمه آنان فاقد اعتبار و براي آنان دفترچه جديدي صادر نخواهد شد، به همين دليل در صورت نياز مي‌توانند با مراجعه به سايت سازمان بيمه سلامت ايران نسبت به ثبت نام و دريافت دفترچه بيمه سلامت اقدام کنند.

سيدمهدي ميرشاه ولد سخنگوي ستاد اجرايي بيمه سلامت همگاني کشور، به ايسنا افزود: بر اساس اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب آبان‌ماه سال 1373 جمهوري اسلامي و قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت مکلف شده است تا کليه آحاد بيمه نشده کشور را تحت پوشش بيمه درمان پايه سلامت قرار دهد که اين مهم در سياست‌هاي ابلاغي سلامت از سوي مقام معظم رهبري نيز مورد تاکيد قرار گرفته است.‏

وي با بيان اينکه در اين راستا سازمان بيمه سلامت ايران با اهداف تکميل پوشش بيمه سلامت، توسعه و گسترش کمي و کيفي خدمات بيمه سلامت، افزايش سهم بيمه از مديريت منابع بخش سلامت، کاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت و افزايش بهره‌وري، در مردادماه سال 1391 تشکيل شد گفت: اين سازمان در جهت اجرايي شدن بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه از ارديبهشت‌ماه سال جاري در دولت تدبير و اميد فرآيند اجرايي پوشش فراگير بيمه همگاني و اجباري سلامت را با ثبت نام از متقاضيان فاقد پوشش بيمه آغاز کرد. سخنگوي ستاد اجرايي بيمه سلامت همگاني کشور با بيان اينکه، اينک سازمان بيمه سلامت ايران در آستانه سي‌ و ششمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران مفتخر است که قريب به هشت ميليون نفر فاقد بيمه سلامت را ظرف مدت زمان نزديک به هشت ماه تحت پوشش خود قرار داده است اظهار کرد: اميد آن داريم تا بتوانيم در ادامه راه با ارتقاي سطح و کيفيت خدمات بيمه پايه سلامت و تحقق عدالت در سلامت و يکسان سازي بسته بيمه پايه در جهت ارائه مطلوب خدمات گام‌هاي موثر برداريم.‏

ميرشاه ولد تصريح کرد: افرادي که شغل‌شان را از دست مي‌دهند به طور حتم دفترچه بيمه آنان فاقد اعتبار و براي آنان دفترچه جديدي صادر نخواهد شد. به همين دليل در صورت نياز مي‌توانند با مراجعه به سايت سازمان بيمه سلامت ايران نسبت به ثبت نام و دريافت دفترچه بيمه سلامت اقدام کنند.‏