صادرات صنعت قطعه سازی نصف شد

0
۳۸۴ بازدید

طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۹۳

گروه تولید

ارزش صادرات قطعه سازی کشور و جایگاه آن در کل صادرات صنعتی کشور طی دوره ١٣٨٠ تا ١٣٩٣ نشان می دهد این ارزش از ١/ ١۶ میلیون دلار در سال ١٣٨٠ به رقم ٨/ ١۴٢ میلیون دلار در سال ١٣٩٢ افزایش یافته است.

اما در سال ١٣٩٣ ارزش صادرات صنعت قطعه سازی کشور به رقم ۴/ ٧٨ میلیون دلار تنزل یافت.

در فاصله سال های ١٣٨٠ تا ١٣٨٩ تقریبا صادرات قطعه، روندی صعودی داشته به گونه ای که از زیر ٢٠ میلیون دلار به بیش از ١۴٠ میلیون دلار در سال ١٣٨٩ افزایش یافته است اما در سال های اخیر به خصوص در سال های ١٣٩٠، ١٣٩١و ١٣٩٣ صادرات صنعت قطعه سازی از وضعیت مناسبی برخوردار نبود و در واقع نتوانست به روند سال های گذشته تداوم بخشد که مهم ترین دلیل آن رکود حاکم بر اقتصاد کشور در این سال ها و وضعیت نامناسب فضای کسب و کار است و نکته قابل تامل این است که با وجود افزایش سه برابری نرخ ارز در این سال ها به جای تحریک صادرات و افزایش چند برابری آن در مقایسه با سال های قبل عملامیزان صادرات صنعت قطعه سازی کاهش یافت.

لازم به ذکر است در سال های مزبور در مقایسه با سال ١٣٨٩ حدود ۴٠ میلیون دلار از ارزش صادرات قطعه سازی کشور کاسته شد.

بررسی مرکز پژوهش های مجلس از روند صادرات صنعت قطعه سازی نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی با وجود نوسانات زیاد در فاصله سال های ١٣٨٩ تا ١٣٩٣ جایگاه صنعت قطعه سازی در کل صادرات صنعتی کشور با روند نزولی همراه بود و به شدت دچار افول شد به گونه ای که از ۶٨/ ٠ درصد در سال ١٣٨٩ به ٢٧/ ٠ درصد در سال ١٣٩٣ کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر صنعت قطعه سازی از فرصت ایجاد شده ناشی از افزایش سه برابری نرخ ارز در سال های اخیر در راستای تحریک و افزایش صادرات خود استفاده نکرده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13155