شکایت تیم اصلاحات و همگرایی افغانستان به نتیجه رسید‏/تقلب در انتخابات تایید شد

0
۵۶۱ بازدید

گروه اخبار ایران: رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید کرد.

به گزارش جهان اقتصاد، عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که با فاصله زیادی از رقیب خود جدی خود یعنی اشرف غنی احمد زی پیش افتاده بود، همچون دوره پیشین انتخابات که مقلوب حامد کرزای شده بود، اینبار نیز نسبت به وجود تقلب در انتخابات این کشور اعتراض کرد، اعتراضی که اینبار به نتیجه رسید.‏
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله موفق به کسب ۴۵ درصد آرا معادل ۲ میلیون ۹۷۲ هزار و ۱۴۱ رای شد و نزدیکترین رقیب وی یعنی اشرف غنی احمد زی تنها ۳۱.۶ درصد آرا معادل ۲ میلیون و ۸۴ هزار و ۵۴۷ رای را به دست آورد و انتخابات به مرحله دوم موکول شد.‏
در حالیکه عبدالله عبدالله در انتخابات ۵ سال پش هم نسبت به بروز تقلب اعتراض کرد و از ادامه رقابت کنار رفت، اما اینبار به عنوان نفر پیشتاز عرصه را خالی نکرده و با پیگیری شکایت خود به نتیجه رسید و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقلب را تایید کرد.‏
بنابر گزارش آوا رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست تلویزیونی علت تاخیر در اعلام نتایج انتخاباتی را بازرسی ۱۹۳۰ محل رای دهی مطرح کرد و گفت: به دلیل اینکه سر و صدای زیاد از سوی تیم اصلاحات و همگرایی ایجاد شد، این مکان‌ها دوباره بررسی خواهند شد.‏
یوسف نورستانی افزود: بازرسی آرا به درخواست تیم اصلاحات و همگرایی به سرپرستی دکتر عبدالله عبدالله صورت گرفته و کمیسیون نیز بر اساس مشاوره‌های تکنیکی و شفافیت بیشتر، در خواست این تیم را درخصوص بازشماری آرای برخی مناطق پذیرفته است.‏
نورستانی، بازرسی آرا را تنها وسیله جدا کردن آرای پاک از ناپاک دانست و تاکید کرد: شکی نیست که در کار کمیسیون کمی و کاستی وجود داشته است، بنابراین کمیسیون مصمم است هر کاری که به مصلحت کشور باشد انجام دهد.‏
نورستانی با اینکه تقلب صندوق‌ها را در برخی از استان‌ها حتی از سوی کارمندان کمیسیون می‌پذیرد، اما در عین حال تاکید می‌کند بازرسی این مکان‌ها به دلیل اعتراض‌ها و انتقادات صورت گرفته انجام می‌شود.‏
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در برخی از استان‌ها مانند خوست، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر و غور با توجه به جمعیت منطقه، آرای بیشتری وجود دارد که جداً از طرف کمیسیون تحت بررسی قرار می‌گیرد.‏
رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت: بسیاری از مشکلات به وجود آمده به دلیل نبود آمار درست از تعداد نفوس و واجدین شرایط رای دهی ناشی شده است.‏
وی در پاسخ به این سوال که کمیسیون بر اساس کدام آمار و ارقام انتخابات را برگزار می‌کند، گفت: کمیسیون بر اساس معیارهای انتخابات ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ و همچنین بر اساس احصائیه کارت که در سال ۲۰۱۴ توزیع شده و در مجموع بر اساس کارت و نفوس استان‌ها اگرچه ناقص است، عمل می‌کند.‏
نورستانی، تاخیر در اعلام نتایج را به مصلحت افغانستان می‌داند و بر این عقیده است که این کار می‌تواند دوباره اعتبار بین کمیسیون‌های انتخاباتی و تیم اصلاحات و همگرایی را بوجود آورد.‏
این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که طرفداران تیم تحول و تداوم تاکید می‌کنند که باید نتیجه انتخابات بر اساس جدول زمانی اعلام شود.‏

گروه اخبار ایران: رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید کرد.

به گزارش جهان اقتصاد، عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که با فاصله زیادی از رقیب خود جدی خود یعنی اشرف غنی احمد زی پیش افتاده بود، همچون دوره پیشین انتخابات که مقلوب حامد کرزای شده بود، اینبار نیز نسبت به وجود تقلب در انتخابات این کشور اعتراض کرد، اعتراضی که اینبار به نتیجه رسید.‏
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله موفق به کسب ۴۵ درصد آرا معادل ۲ میلیون ۹۷۲ هزار و ۱۴۱ رای شد و نزدیکترین رقیب وی یعنی اشرف غنی احمد زی تنها ۳۱.۶ درصد آرا معادل ۲ میلیون و ۸۴ هزار و ۵۴۷ رای را به دست آورد و انتخابات به مرحله دوم موکول شد.‏
در حالیکه عبدالله عبدالله در انتخابات ۵ سال پش هم نسبت به بروز تقلب اعتراض کرد و از ادامه رقابت کنار رفت، اما اینبار به عنوان نفر پیشتاز عرصه را خالی نکرده و با پیگیری شکایت خود به نتیجه رسید و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقلب را تایید کرد.‏
بنابر گزارش آوا رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست تلویزیونی علت تاخیر در اعلام نتایج انتخاباتی را بازرسی ۱۹۳۰ محل رای دهی مطرح کرد و گفت: به دلیل اینکه سر و صدای زیاد از سوی تیم اصلاحات و همگرایی ایجاد شد، این مکان‌ها دوباره بررسی خواهند شد.‏
یوسف نورستانی افزود: بازرسی آرا به درخواست تیم اصلاحات و همگرایی به سرپرستی دکتر عبدالله عبدالله صورت گرفته و کمیسیون نیز بر اساس مشاوره‌های تکنیکی و شفافیت بیشتر، در خواست این تیم را درخصوص بازشماری آرای برخی مناطق پذیرفته است.‏
نورستانی، بازرسی آرا را تنها وسیله جدا کردن آرای پاک از ناپاک دانست و تاکید کرد: شکی نیست که در کار کمیسیون کمی و کاستی وجود داشته است، بنابراین کمیسیون مصمم است هر کاری که به مصلحت کشور باشد انجام دهد.‏
نورستانی با اینکه تقلب صندوق‌ها را در برخی از استان‌ها حتی از سوی کارمندان کمیسیون می‌پذیرد، اما در عین حال تاکید می‌کند بازرسی این مکان‌ها به دلیل اعتراض‌ها و انتقادات صورت گرفته انجام می‌شود.‏
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در برخی از استان‌ها مانند خوست، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر و غور با توجه به جمعیت منطقه، آرای بیشتری وجود دارد که جداً از طرف کمیسیون تحت بررسی قرار می‌گیرد.‏
رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت: بسیاری از مشکلات به وجود آمده به دلیل نبود آمار درست از تعداد نفوس و واجدین شرایط رای دهی ناشی شده است.‏
وی در پاسخ به این سوال که کمیسیون بر اساس کدام آمار و ارقام انتخابات را برگزار می‌کند، گفت: کمیسیون بر اساس معیارهای انتخابات ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ و همچنین بر اساس احصائیه کارت که در سال ۲۰۱۴ توزیع شده و در مجموع بر اساس کارت و نفوس استان‌ها اگرچه ناقص است، عمل می‌کند.‏
نورستانی، تاخیر در اعلام نتایج را به مصلحت افغانستان می‌داند و بر این عقیده است که این کار می‌تواند دوباره اعتبار بین کمیسیون‌های انتخاباتی و تیم اصلاحات و همگرایی را بوجود آورد.‏
این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که طرفداران تیم تحول و تداوم تاکید می‌کنند که باید نتیجه انتخابات بر اساس جدول زمانی اعلام شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2972