کد خبر: 3423
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

شیر به نرخ پارسال، لبنیات به نرخ امسال‎!‎

شیر به نرخ پارسال، لبنیات به نرخ امسال‎!‎

در حالي که طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار شير خام بايد کيلويي 1440 تومان از دامداران خريداري شود، کارخانه‌هاي لبني اين نرخ را قبول نکردند و نرخ 1250 توماني را براي خريد اين محصول اعلام کردند اما به هيچ کدام از اين قيمت‌ها تن نمي‌دهند‎!‎

و جالب‌تر اينکه قيمت انواع لبنيات طي هفته‌هاي گذشته در حالي افزايش يافته که کارخانه‌هاي لبني هنوز شيرخام را از دامداران به قيمت پارسال (کيلويي 1110 تومان) مي‌خرند‎.‎
به گزارش ايسنا، وزارت جهاد کشاورزي در ابتداي تير ماه امسال نرخ مصوب خريد هر کيلوگرم شير خام از دامداران را طبق تصويب ستاد تنظيم بازار 1440 تومان اعلام کرد اما صنايع لبني در ادامه به دليل آنچه " نبود کشش در بازار داخلي و صادراتي لبنيات" عنوان کردند از اعمال اين قيمت سر باز زدند و اعلام کردند: " با توجه به نبود کشش در بازار داخلي لبنيات و کاهش قدرت رقابتي در بازارهاي صادراتي، کارخانه‌ها نمي توانند هر کيلوگرم شير خام را بيش از 1250 تومان بخرند‎".‎
به گفته مسئولان صنايع لبني افزايش بيش از 15 درصدي نرخ خريد شير خام نيست لذا قيمت لبنيات هم به همين نسبت افزايش مي‌يابد‎.‎
و درحالي که اين افزايش 15 درصدي طي دو - سه هفته اخير در بازار لبنيات اعمال شد، دامداران اعلام مي‌کنند: " همچنان براي تحويل هر کيلوگرم شير خام خود به کارخانه‌هاي لبني 1110 تومان (قيمت مصوب سال گذشته) دريافت مي‌کنند و صنايع لبني بدون اينکه شير خام را گران کنند قيمت لبنيات را افزايش داده‌اند‎".‎
نرخ خريد شير خام هيچ تغييري نکرده است
سعيد سلطاني، مدير عامل اتحاديه مرکزي دامداران در اين زمينه گفت: از ابتداي امسال تاکنون دامداران هر کيلوگرم شير خام را به قيمت‌هاي سال‌ گذشته به کارخانه‌هاي لبني تحويل مي دهند و هيچ تغيير قيمتي در نرخ فروش اين محصول به کارخانه‌ها اعمال نشده است‎.‎
وي افزود: براساس آمارهاي دريافت شده از استان‌هاي کشور، متوسط نرخ فروش هر کيلوگرم شير خام به کارخانه‌هاي لبني در خرداد ماه امسال کمتر از 1110 تومان بوده است؛ به گونه‌اي که متوسط قيمت فروش هر کيلوگرم شير توليد شده در واحدهاي صنعتي کشور 1075 تومان و متوسط قيمت فروش هر کيلوگرم شير توليد شده در واحدهاي سنتي 954 تومان بوده است‎.‎
مدير عامل اتحاديه مرکزي دامداران با بيان اين‌که دولت با توجه به در نظر گرفتن قيمت 1440 توماني براي فروش هر کيلوگرم شير خام به کارخانه‌هاي لبني بايد مابه التفاوت آن را به دامداران پرداخت کند، اظهار کرد: براساس ماده 33 قانون افزايش بهره وري در صورتي که دولت قيمتي را براي هر محصول کشاورزي تعيين کند اما قيمت آن محصول کمتر از نرخ مصوب باشد دولت بايد مابه التفاوت آن را به عنوان يارانه به دامداران پرداخت کند؛ بنابراين وزارت جهاد کشاورزي پس از تعيين نرخ مصوب 1440 تومان براي خريد هر کيلوگرم شير خام بايد مابه التفاوت آن را در ماه‌هاي ابتدايي امسال به دامداران بپردازد‎.‎
سلطاني ادامه داد: در نظرسنجي صورت گرفته بين دامداران سراسر کشور بيش از 84 درصد آن‌ها مخالف دريافت يارانه نقدي هستند و معتقدند يارانه غير نقدي در قالب علوفه ارزان قيمت مي تواند بازار توليد و هزينه‌هاي آن‌ها را متعادل کند‎.‎
مطالبات دامداران از کارخانه هاي لبني چقدر است؟
از سوي ديگر عليرغم اعلام نرخ مصوب خريد هر کيلوگرم شير خام از دامداران به قيمت 1440 از سوي وزارت جهاد کشاورزي و اعلام نرخ 1250 تومان از سوي صنايع لبني، هيچ کدام از اين نرخ ها توسط کارخانه هاي لبني اعمال نشده در حالي که قيمت انواع لبنيات افزايش يافته است‎.‎
حال با توجه به تحويل روزانه حدود 17 هزار تن شير خام به صنايع لبني از سوي دامداران، اگر نرخ مصوب وزارت جهاد کشاورزي را ميزاني براي محاسبه مابه التفاوت نرخ قديم و جديد شير خام طي 22 روز گذشته تير ماه در نظر بگيريم ميزان مطالبات دامداران از اين کارخانه ها به بيش از 120 ميليارد تومان مي رسد و اگر نرخ مصوب صنايع لبني را نيز محاسبه کنيم اين مطالبات بيش از 51 ميليارد تومان مي شود‎.‎
وزارت جهاد کشاورزي که از ابتداي امسال براساس قانون تمرکز وظايف بازرگاني بخش کشاورزي، مسئول توليد و بازار شير و لبنيات است بايد جدي‌تر بر اجراي صحيح مصوبات خود نظارت کند اين درحالي است که مسئولان اين وزارتخانه پس از اعلام نرخ جديد مصوبه خريد شير خام از دامداران هيچ گونه نظارتي بر اجراي صحيح آن انجام نداده‌اند‎.‎