کد خبر: 1865
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

شورای سیاست‌گذاری وزارت کار تشکیل شد

شورای سیاست‌گذاری وزارت کار تشکیل شد

گروه توسعه: اولین نشست تخصصی علمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع راهکارهای کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی با تشکیل شورای سیاست گذاری پژوهش های کاربردی برگزار شد.‏
با حضور سیدحسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اولین جلسه از سلسله نشست های علمی حوزه معاونت روابط کار با موضوع "راهکارهای کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی" برگزار شد.‏
یکی از مهم ترین اولویت ها و برنامه های راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب نظام جامع تدبیر و امید و در حوزه "تنظیم روابط کار و صیانت  از نیروی کار" توسعه پژوهش ها درباره نیروی کار و در جهت قوانین و مقررات است.‏
حوزه پژوهش و تحقق اولویت های راهبردی از مهم ترین جهت گیری های نوین حوزه معاونت روابط کار است. از اینرو به منظور علمی ساختن رویکردها در زمینه های مختلف تصمیم گیری و اقدامات قانونی و ایجاد هم افزایی میان همکاران، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به تشکیل شورای سیاستگذاری پژوهش های کاربردی در این بخش کرده است.‏
در همین راستا، برگزاری نشست های علمی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی به صورت ماهانه یکی از اقدامات این شورا در حوزه معاونت روابط کار است.‏
علاوه بر این مقرر شد هر ماه یک نشست علمی در زمینه حوزه های مختلف معاونت روابط کار با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی با هدف ارائه راهکارهای علمی برای حل و فصل مسائل و مشکلات حوزه روابط کار برگزار شود.‏